Dit evenement is voorbij. Kijk terug

Video speelt af via YouTube Afspelen op YouTube
Boek-Er-is-wel-een-alternatief-rodenburg-kapitalisme-cover

Er is wél een alternatief is een gezamenlijk schrijfproject waarin we met zo'n 35 auteurs verbeelden hoe een écht andere samenleving eruit zou kunnen zien. Wat ons bindt? De vaststelling dat het huidige kapitalisme is vastgelopen. Dat we in een systeem zitten dat zowel de aarde als mensen uitput. Vandaar ook de ondertitel: Postkapitalisme - een einde aan de roofbouw op aarde en mens.

Dit boek neemt je mee naar een postkapitalistische toekomst. Naar een samenleving waarin we ons laten leiden door samenwerking in plaats van concurrentie, waar welzijn belangrijker is dan luxeconsumptie en waar systemen ten dienste staan van mensen in plaats van andersom.

De publicatie van ons boek is geen doel op zich. Wij zien het als middel om de komende tijd het gesprek aan te gaan over een fundamenteel ander economisch systeem. Daarom is de boeklancering ook het startschot van de Postkapitalisme-karavaan, een serie avonden die we door het hele land organiseren. Iedere avond zoomen we met elkaar in op een ander deel van ons kapitalistisch systeem en verkennen we de alternatieven. 

Maar op 20 september dus eerst de boeklancering! Deze avond gaan we het gesprek aan over de grote vragen. Wat is het kapitalisme eigenlijk? Waarom is het belangrijk dat we het kapitalisme weer expliciet gaan problematiseren? En in welke richting moeten we denken als we nadenken over alternatieven? Tot de sprekers behoren Miriam Rasch, Joris Tieleman, Daniëlle Hirsch, Shivant Jhagroe, Louise Elffers, Sanne Walvisch en Sjors Roeters.

Wees erbij!

Datum en tijd: woensdag 20 september, 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
Toegang: gratis