126 miljard euro. Dat is hoeveel geld Nederland jaarlijks aan de zorg uitgeeft, ruim drie keer zoveel als 25 jaar geleden en de kosten stijgen nog steeds elk jaar. Dit heeft vele oorzaken, zoals de vergrijzende bevolking waar Nederland tot 2040 mee te maken heeft. Iedereen is het erover eens dat zorg kwalitatief goed, maar financieel beheersbaar moet blijven in Nederland. Dat vraagt om politieke keuzes. Om deze keuzes in kaart te brengen hebben het Jong Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, de Jong Wiardi Beckman Stichting en de CDA-Jongeren de handen ineen geslagen. We organiseren samen een paneldiscussie.

Op 14 september spreken we onder meer met Corinne Ellemeet (zorgwoordvoerder PvdA/GroenLinks), Joba van den Berg (zorgwoordvoerder CDA) en Bram Wouterse (universitair hoofddocent gezondheidseconomie) over het betaalbaar houden van de zorg. Wil je erbij zijn? Meld je dan nu aan!