EEN VISIE OP INFORMATIE IN 2050

Hoe willen we dat het informatielandschap er in 2050 uitziet? En wat moeten politici nu doen om daar te komen? Met deze vragen is een enthousiaste groep jonge denkers - met diverse achtergronden - in december aan de slag gegaan. Op zaterdag 4 maart om 14.30 uur presenteren zij hun visie en beleidsaanbevelingen, welke ze zullen overhandigen aan Kim van Sparrentak, lid van het Europees Parlement namens GroenLinks. Deze presentatie en aansluitende borrel zullen plaatsvinden in grand café de Utopie in Den Haag. Zorg dat je erbij bent!

OVER DE DENKTANK

Het Jong WB heeft deze winter voor de tweede maal een denktank georganiseerd. In opvolging van onze jonge visie op wonen, hebben we ons dit jaar verdiept in de raakvlakken tussen media en democratie. Een groep jonge, groene en linkse denkers heeft een visie op ons informatielandschap gevormd. We kijken daarbij vooruit naar 2050, het jaar dat het internet ongeveer 60 wordt (en wij ook). Met deze visie hopen we een nieuw geluid te laten horen, zowel binnen GroenLinks als daarbuiten.

Meld je aan!

Enthousiast? Meld je vooral aan via het formulier hieronder.

Jouw gegevens