Deze conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting en de Eerste Kamerfracties van GroenLinks en de PvdA.

Thema en doelstelling

Op 17 maart 2022 was het precies vijftig jaar geleden dat het historische rapport Grenzen aan de Groei uitkwam. Voor het eerst lieten wetenschappers overtuigend zien dat de groei van de wereldeconomie vast zou lopen door grondstoftekorten en milieuvervuiling. Het rapport veroorzaakte een politieke schokgolf en even, met het uitbreken van de oliecrisis, leek er een breuk plaats te vinden. Het leven zou fundamenteel veranderen, maar, zo benadrukte toenmalig premier Den Uyl, ons bestaan hoefde er niet ongelukkiger op te worden.

Inmiddels weten we dat de breuk is uitgebleven. De uitstoot van CO2, andere broeikasgassen en stikstof, de dalende biodiversiteit en de stijgende hoeveelheid plastics en chemicaliën in de natuur, het zijn stuk voor stuk grenzen die al zijn gepasseerd. Maar de natuur is niet het enige vlak waar kritische grenzen worden doorbroken. Neem bijvoorbeeld de waarschuwingen van historicus Bas van Bavel dat ons economische stelsel door machtsconcentraties ten onder dreigt te gaan of de analyse van Ingrid Robeyns dat de exploderende vermogensongelijkheid onze democratieën in gevaar brengt.

In het licht van de reacties in 1972 en de ernst van de huidige crises, zou je verwachten dat er vandaag de dag een breed gedragen roep zou klinken om hardere grenzen te stellen. Om klimaatverandering niet langer aan te pakken met louter subsidies of prijsprikkels, om de ongeremde productie van fast fashion niet langer te laten lopen, om de vleesproductie aan banden te leggen of om monopolies eerder op te breken. Toch spreken nog maar weinig politieke partijen zich echt uit voor een ‘economie van het genoeg’. Een economie waarin harde grenzen worden gesteld zodat de dingen die echt van waarde zijn kunnen groeien: Groeien dankzíj grenzen.

Met deze conferentie willen we het gesprek aangaan over de mogelijkheden van deze nieuwe economie. Is er een samenleving mogelijk waarin we grenzen stellen om onszelf en onze leefomgeving te beschermen, terwijl we iedereen uitzicht bieden op een gelukkig en gezond leven? En hoe ziet deze economie en samenleving er concreet uit? Die vragen staan centraal tijdens de conferentie ‘Groeien dankzij grenzen’. De conferentie is intellectuele voeding voor de partijen GroenLinks en PvdA en – nog veel belangrijker! – een poging deze ‘economie van het genoeg’ een stap dichterbij te brengen.

Programma  

14:00-14:30     Inloop 

14.30-14.45     Opening: Noortje Thijssen 

14.45-15.15     Keynote: Jan Rotmans 

15.15-15.30     Column: Jaap Tielbeke  

15.15-15.30     Pauze 

15.30-16.45     Panel, Partners & Publiek*

16:45-17:00     Afsluiting: Tim 'S Jongers 

Vanaf 17:00     Borrel in Café Schlemmer  

* Panel, Partners & Publiek, het tweede deel van de conferentie, is een panelgesprek aan de hand van stellingen van onze partners actief in het maatschappelijk middenveld.

Het panel bestaat uit: Esther-Mirjam Sent (partijvoorzitter PvdA), Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid GroenLinks) en Shivant Jhagroe (assistent-professor aan de Universiteit Leiden).

De maatschappelijke partners zijn: Michel Scholte (Impact Institute/True Price),  Eliane Bakker (Stichting Lenteland) en Thomas de Groot (The Commons Network).