Voor veel jongeren is de woontoekomst onzeker. Huren en huizenprijzen zijn torenhoog en het is onduidelijk hoe jongeren aan de huidige woningmarkt kunnen deelnemen. Dat we daarin spreken van een woningmarkt en niet van volkshuisvesting is al een teken aan de wand. Wat als we zelf de touwtjes in handen zouden hebben? Welke ruimtelijke keuzes zouden wij dan maken als het gaat om nieuwe woonvormen, natuur-inclusief of circulair bouwen of het ‘verdichten’ in steden en dorpen?

Programma

Gedurende een periode van circa twee maanden, zal je als deelnemer van de Denktank in groepsverband onderzoek doen en workshops volgen. Doel is om gezamenlijk het thema ‘Wonen’ te verkennen en te onderzoeken en uiteindelijk tot vernieuwende woonvisie(s) te komen. Samen met daaruit volgende concrete beleidsaanbevelingen, vormt dit het eindrapport wat bij de eindpresentatie aan een aantal relevante personen zal worden aangeboden. Met dit traject hopen wij een jonge visie op ruimtelijke ontwikkeling en wonen op de kaart te zetten bij beleidsmakers. Zo leidt de Denktank tot een jonge nationale visie op de omgeving, waarmee we een fris perspectief inbrengen op dit belangrijke onderwerp.

Planning

  •  Zaterdag 2 oktober (10:00-15:30, Utrecht). Kick-off en werksessie
  •  Vrijdag 8 oktober (middag, Amsterdam). Optionele excursie NDSM-werf. 
  •  Zaterdag 16 oktober (10:00-15:30, Utrecht of Amsterdam). Werksessie: onderzoeken en visie vormen
  •  Dinsdag 26 oktober (19:30-21:00, online). Pitchavond
  •  Zaterdag 13 november (10:00-15:30). Werksessie: Visie vaststellen en bouwstenen voor beleid
  •  Zaterdag 27 november (12:00-18:00, Utrecht of Den Haag). Presentatie en afsluiting

De planning van de bijeenkomsten en de locaties zijn nog onder voorbehoud.

Jong WB Denktank_Website small