De beginselen

Handvest voor de slimme stad
Handvest voor de slimme stad

Voor de volledige tekst en uitleg, download de bundel Handvest voor de Slimme Stad.
Of bestel het handvest via www.wbgl.nl/publicatie.