Fotoserie over Omzetpunt Amersfoort

In Nederland staan meer dan driehonderd rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ze zijn herkenbaar aan de ronde bezinkbassins.

In Nederland staan meer dan driehonderd rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ze zijn herkenbaar aan de ronde bezinkbassins.

Beluchtingsbak.
Beluchtingsbak. Foto: Philippe Velez McIntyre.
Installatie voor geurbehandeling.
Installatie voor geurbehandeling. Foto: Philippe Velez McIntyre.

Op een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt afvalwater gezuiverd met behulp van bacteriën en chemicaliën. Door lucht in het water te pompen doen de bacteriën sneller hun werk.

Bacteriën breken ook de onwelriekende geuren af. De lucht onder overdekte installaties wordt afgezogen en door een geurbehandelingsinstallatie geleid.

Slibvergistingstanks.
Slibvergistingstanks. Foto: Philippe Velez McIntyre.
Biogasopslag.
Biogasopslag. Foto: Philippe Velez McIntyre.

De beluchting kost veel energie. Maar rioolwater kan ook energie opleveren, zo toont Omzetpunt Amersfoort. In slibgistingstanks wordt uit het rioolslib biogas gehaald. Dat wordt verbrand om stroom en warmte te leveren aan de eigen installaties. Daardoor is de afvalwaterzuivering nu bijna energieneutraal.

 

Het biogas wordt opgeslagen in een grote ballon, zodat de gasmotoren nooit zonder brandstof komen te zitten.

Leidingen, kleppen en pompen van de struvietinstallatie.
Leidingen, kleppen en pompen van de struvietinstallatie. Foto: Philippe Velez McIntyre.
Onderdeel van de struvietinstallatie.
Onderdeel van de struvietinstallatie. Foto: Philippe Velez McIntyre.

Omzetpunt Amersfoort haalt ook fosfaat en stikstof uit het rioolslib, in de vorm van struviet.

Fosfaat is onmisbaar voor de landbouw. Omdat de fosfaatmijnen leegraken, moeten we het fosfaat in menselijke uitwerpselen gaan recyclen.

Struvietkorrels.
Struvietkorrels. Foto: Philippe Velez McIntyre.

Door het mestoverschot is Nederland een van de weinige landen met teveel fosfaat en stikstof in de bodem. Dat leidt tot aantasting van de biodiversiteit, algenbloei in het oppervlaktewater en vervuiling van het grondwater. De struvietkorrels uit Amersfoort worden dan ook afgezet in het buitenland; ze dienen als kunstmest voor Britse aardappeltelers.

Met dank aan waterschap Vallei en Veluwe.

Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks hielden in mei een symposium over fosfaatrecycling. Lees meer over fosfaat in de verslaglegging en de aanbevelingen.