“Versoepeling van het ontslagrecht en verkorting van de ww zijn niet de goede reactie op de huidige situatie. We moeten vasthouden aan de verworvenheid van een brede verzorgingsstaat, maar de sociale verzekeringen wel individualiseren”, aldus de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer Bram van Ojik in deze Helling.

Deze zomer discussieerde GroenLinks over het thema sociale zekerheid en arbeidsmarkt. De Helling zoekt daarom het antwoord op de volgende vraag: heeft progressief links een geloofwaardig antwoord op de groeiende sociale onzekerheid? Of, politieker: wat is het alternatief voor het beleid van privatisering, liberalisering en bezuiniging van de laatste jaren? De auteurs van deze Helling hebben wel wat ideeën.

Met onder meer: interviews met Avner Offer en Bram van Ojik, Joost de Bloois over precariteit als politieke motor, Jelle van den Bogaard neemt de voorstellen tegen jeugdwerkloosheid onder de loep, Herman Blom wijst naar het duale onderwijs in Duitsland voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, Erica Meijers maakte een reportage over de schaduwzijden van het Duitse Jobwunder, Jasper Blom formuleert uitgangspunten voor een duurzame welvaartsstaat, Jeannette van Dongen pleit voor goed werkgeverschap, Arjan Vliegenthart wil meer linkse solidariteit, Philippe van Parijs bedenkt een Europees basisinkomen, Sara Murawski wil andere voorwaarden voor het sociaal minimum en Ingrid Robeyn is voor een sociaal maximum.

Beeldbijdragen: Helena Carazo in Barcelona, Het dagelijks bestaan in Zutphen, Het zoetzure verhaal van suiker, Hapé Smeele fotografeert gepensioneerden met een tweede loopbaan, Ted Struwer: wachten op het zoet.

Losse nummers van de Helling kosten 9,50. Een abonnement op de Helling kost 34,50 per jaar een jongerenabonnement 17,50. Bestellen kan via dehelling@gmail.com.
De Helling wordt uitgegeven door Bureau de Helling, wetenschappelijk bureau GroenLinks, www.bureaudehelling.nl Redactieadres: Postbus 8008, 3503 RA, Utrecht, tel. 030-2399907.