Corruptie draait om machtsmisbruik, normvervaging, omkoping en omkoopbaarheid. Wetten, regels en afspraken die democratisch tot stand zijn gekomen worden door misbruik van macht en geld omzeild om doelen te bereiken die de samenleving schaden. Dit vergt aandacht, want meer corruptie betekent een nog grotere rol voor geld en kapitaal, minder gelijkheid, minder democratie en minder rechtvaardigheid. Corruptie houdt vaak autoritaire regimes in stand.

Wat doen Nederland en Europa tegen corruptie? Voldoet het huidige beleid? Wat is nodig? Aan die vragen wijdt het netwerk Internationale Betrekkingen van GroenLinks op 14 maart een rondetafelgesprek.

klachtenbox corruptie
Foto: watchsmart. CC BY 2.0

Sprekers

  • Bart Vollebergh - projectleider Transparency International Nederland
  • Esmah Lahlah - Tweede Kamerlid GroenLinks-PvdA
  • Joras Ferwerda - universitair hoofddocent Universiteit Utrecht, expert witwassen
  • Marhijn Visser - projectleider Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen VNO-NCW/MKB
  • Tessa van Roomen - officier van justitie, onderzoeker internationale corruptie
  • Marieke Vreeken - adviseur GroenLinks-delegatie Europees Parlement
  • Richard Wouters - projectleider Wetenschappelijk Bureau GroenLinks 

Na de pauze is er ruimte voor vragen en discussie, onder leiding van Auke Boere, covoorzitter van het netwerk Internationale Betrekkingen GroenLinks.

Aanmelding

Wil je het rondetafelgesprek bijwonen? Stuur een e-mail naar ibgroenlinks@gmail.com