Onderzoeken

Onderzoek doen en daarover publiceren is de kern van ons werk als wetenschappelijk bureau. Dit leidt tot politieke aanbevelingen op lokaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau. Op de pagina Onderzoeken en publicaties kun je lezen welke projecten wij op dit moment uitvoeren of onlangs hebben afgerond. Daar staat ook een overzicht van boeken en rapporten die wij door de jaren heen hebben uitgegeven. Deze zijn gratis te downloaden of te bestellen tegen kostprijs.

Artikelen, video’s en podcasts

Als wetenschappelijk bureau publiceren wij met grote regelmaat opiniestukken, achtergrondartikelen en video’s die voortvloeien uit de onderzoeken die we doen. Daarnaast vragen wij auteurs van buiten onze organisatie om bijdragen over specifieke onderwerpen. Op deze pagina vind je een overzicht van al onze artikelen. In onze podcasts voeren we gesprekken met denkers en doeners die de wereld eerlijker en duurzamer maken. 

Lezingen, seminars en conferenties

Een aantal keer per jaar organiseren wij lezingen, conferenties en webinars, waaronder de jaarlijkse Gaialezing. Waar mogelijk zorgen we ervoor dat onze bijeenkomsten gefilmd en gestreamd worden om ze voor een groter publiek toegankelijk te maken. Daarnaast nemen onze projectleiders regelmatig deel aan offline en online bijeenkomsten van GroenLinks-afdelingen of maatschappelijke organisaties.

Tijdschrift de Helling

Wij maken tijdschrift de Helling, een opiniërend kwartaalmagazine over samenleving, politiek, cultuur en wetenschap. Dat doen wij in samenwerking met uitgeverij Virtùmedia. De Helling heeft een onafhankelijke redactie en richt zich op iedereen die is geïnteresseerd in groene en linkse politiek in de breedste zin van het woord.

Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks is een netwerk van studenten en starters die een frisse blik op groene en linkse politiek werpen. Dit netwerk is onderdeel van ons wetenschappelijk bureau, maar heeft een eigen bestuur. De bestuursleden organiseren activiteiten, zoals symposia en politieke diners, voor jongeren tot 35 jaar.

Samenwerking

Als wetenschappelijk bureau werken wij onder andere samen met de fracties van GroenLinks-PvdA in de Eerste en Tweede Kamer en Europa, met de GroenLinks Academie, het landelijk bureau en met actieve werkgroepen binnen GroenLinks. Zo zijn wij penvoerder van de programmacommissies voor de Tweede Kamerverkiezingen en het Europees Parlement. Met de Green European Foundation en haar netwerk van groene denktanks werken wij samen aan grensoverschrijdende ideeënuitwisseling.

Bestuur

Noortje Thijssen is directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Zij vormt tevens het bestuur van Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.

Raad van Advies

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks heeft een Raad van Advies die gevraagd en ongevraagd adviseert over de koers, projecten en het jaarlijkse werkplan. 
De raad bestaat uit:

  • Faiza Oulahsen (voorzitter)
  • Mirjam de Rijk, publicist
  • Merijn Oudenampsen, Université Libre de Bruxelles
  • Lou Repetur, Movisie
  • Naima Azough, Colourful People
  • Hans Stegeman, Triodos Bank, publicist
  • Esmah Lahlah, Tweede Kamerlid GroenLinks-PvdA
  • Corinne Ellemeet, voormalig Tweede Kamerlid GroenLinks
  • Kim van Sparrentak, Europees Parlementslid GroenLinks
  • Katinka Eikelenboom, partijvoorzitter GroenLinks 

Medewerkers

Het team van medewerkers werkt aan de ontwikkeling van het groene en linkse gedachtegoed. Als denktank voeden wij de politiek met relevante inzichten uit wetenschap en samenleving. Ons team bestaat uit vaste medewerkers, freelancers en vrijwilligers.

Meer informatie