Contactgegevens

St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht
(030) 2399900
info@wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl

Welke gegevens we van je vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toezicht houdt op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe lang we je gegevens bewaren.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 september 2022. Heb je vragen of klachten over deze privacyverklaring? We helpen je graag verder via info@wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Als we meer willen weten dan je NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd en bankrekeningnummer, vragen we altijd eerst je uitdrukkelijke toestemming om die gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.

 1. Waarvoor verzamelt en verwerkt Wetenschappelijk Bureau GroenLinks persoonsgegevens? 
  We verwerken je persoonsgegevens voor het toesturen van onze nieuwsbrief of ons tijdschrift als je je daarvoor hebt aangemeld. We verzamelen niet meer gegevens dan nodig voor het doel van de verwerking.

 2. Wanneer ben ik verplicht om mijn gegevens te delen en wat gebeurt ermee? 
  Je kiest zelf of en waarvoor je gegevens met ons wilt delen. We vragen je om persoonsgegevens aan Wetenschappelijk Bureau GroenLinks te verstrekken als je abonnee wilt worden van tijdschrift De Helling, als je Vriend van WBGL wilt worden of als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Je geeft hierbij zelf toestemming voor het toezenden van deze communicatie-uitingen. Uiteraard kun je je e-mailvoorkeuren op elk moment aanpassen door te klikken op de link onderaan de mails die je van ons ontvangt.

 3. Contact opneemt met Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.
  Als je een vraag, opmerking, reactie, klacht of compliment naar ons stuurt – bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefoon – gebruiken we je gegevens om je van een reactie te voorzien. Je deelt je gegevens vrijwillig door contact met ons op te nemen.

 4. Solliciteert bij Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.
  Als je solliciteert bij Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, vragen we om je NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, motivatiebrief, cv en eventueel je LinkedIn-profiel. Je persoonsgegevens gebruiken we om de sollicitatie netjes en correct af te handelen. Afhankelijk van de functie wordt later in het sollicitatieproces nog om een integriteitsverklaring of Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met alle gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, gevestigd aan de St. Jacobsstraat 12, 3511 BS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De betrokken functionaris gegevensbescherming is Lieke Ruijmschoot. Zij is de centrale persoon die toezicht houdt op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens, of deze gegevens goed beveiligd zijn en of we hiermee voldoen aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Hoe gaan jullie om met de gegevens van relevante contactpersonen?

Om onze doelen te behalen, communiceren we ook met onder meer belangenorganisaties, journalisten en vertegenwoordigers van andere politieke partijen. We slaan de gegevens van relevante contactpersonen op en delen deze waar nodig intern. Omdat dit noodzakelijk is om de communicatie goed te laten verlopen, hebben we hiervoor geen toestemming nodig van deze contactpersonen. Dit noem je ook wel ‘gerechtvaardigd belang’. Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met deze gegevens.

Delen van persoonsgegevens

We delen je gegevens niet met derde partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe gaan wij om met samenwerkingspartners?

We nemen diensten af van software- en hostingsbedrijven, van uitgever Virtúmedia voor tijdschrift De Helling en van drukwerkleveranciers die ook toegang hebben tot je gegevens. Om je privacy hierbij te waarborgen, werken we uitsluitend samen met derde partijen die hun privacybeleid ook goed op orde hebben. We maken duidelijke afspraken en laten hen altijd een verwerkersovereenkomst ondertekenen.

Bewaartermijn

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens buiten de EU

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks streeft er naar om alle gegevens te laten hosten op EER- grondgebied.

Veilige opslag van data

De toegang tot onze datasystemen wordt centraal beheerd en er wordt bijgehouden wie bij welke data kan. De veiligheid van onze fysieke en digitale opslagfaciliteiten wordt continu geanalyseerd. Zo voeren we regelmatig Data Protection Impact Assessments (DPIA) uit. We trainen onze medewerkers om bewust om te gaan met data, met oog voor privacy en security. Er wordt actief toezicht gehouden op de omgang met data binnen de vereniging.We zorgen ervoor dat onze ICT-applicaties up-to-date zijn, hanteren een strikt wachtwoordbeleid en kiezen voor tweefactorauthenticatie om het inloggen op onze systemen veiliger te maken. En met de encryptie van onze computers, laptops en telefoons wordt je informatie onherkenbaar gemaakt, waardoor ongewenste bezoekers niet zomaar toegang krijgen tot je gegevens.

Rechten

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks verwerkt alleen gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven en uiteraard beslis jij zelf wat er gebeurt met je gegevens. Je hebt het recht om te allen tijde je persoonsgegevens over te dragen, in te zien en te wijzigen. Ook mag je aangeven dat je een beperking wilt in de gegevens die wij verwerken of volledig bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.

Waar kan ik terecht als ik gebruik wil maken van mijn rechten of vragen heb?

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Stuur dan je verzoek naar info@wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl. Hier kun je ook naartoe mailen als je bezwaar wilt maken tegen het gebruik van je gegevens.

Voor algemene vragen over privacy kun je tijdens kantooruren contact opnemen met onze front office door te mailen naar vragen@groenlinks.nl.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn privacy niet goed wordt beschermd?

Als je denkt dat je privacy niet goed geregeld is, lossen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk voor je op. Neem hiervoor contact met ons op via info@wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl.