Letters die het woord 'lezen' vormen

Artikelen

Als wetenschappelijk bureau publiceren wij met grote regelmaat opiniestukken en achtergrondartikelen die voortvloeien uit de onderzoeken die we doen. Daarnaast vragen wij auteurs van buiten onze organisatie om bijdragen over specifieke onderwerpen. Bekijk het volledige overzicht van artikelen op onze website. Of doorzoek ons artikelenarchief op thema.

Letters die het woord 'kijken' vormen

Video's

Vaak maken wij video-opnamen van onze conferenties, lezingen en webinars. Dit kunnen opnames van masterclasses zijn, maar ook presentaties van inhoudelijke projecten. De video's zijn online terug te kijken via onze website.

Letters die het woord 'luisteren' vormen

Podcast

In de zeswekelijkse podcast Groene Gasten voeren Noortje Thijssen en Hans Rodenburg gesprekken met denkers en doeners die de wereld eerlijker en duurzamer maken.