In de podcast De Linkse Revolte verkennen Noortje Thijssen, Tim 'S Jongers, Janneke Holman en Hans Rodenburg wat er nodig is om links weer tot de dominante politieke beweging van Nederland te maken.

In de podcast Groene Gasten voeren Noortje Thijssen, Sanne van Keulen en Hans Rodenburg gesprekken met denkers en doeners die de wereld eerlijker en duurzamer maken.

In de podcast Samen onze toekomst in handen nemen spreken Noortje Thijssen en Tim 'S Jongers met experts over het nieuwe linkse verhaal.

De podcast Besturen met idealen onderzoekt hoe bestuurders van GroenLinks hun dromen omzetten in daden. Corinne Ellemeet voert de gesprekken.

In de podcast Goed Groen Werk spreekt Meike Vedder met denkers en doeners over werk in de groene economie.

In de podcast Er is wél een alternatief praten Senna Maatoug en Hans Rodenburg met gasten over een toekomst voorbij het kapitalisme.

podcast De Linkse Revolte

🎙️ De Linkse Revolte

Wat is er nodig om links uit te bouwen tot dé politieke beweging in Nederland? In deze podcast verkennen we met gasten uit alle hoeken van de samenleving hoe we samen kunnen werken aan échte maatschappelijke verandering. Het is tijd voor de Linkse Revolte. 

Die revolte komt natuurlijk alleen van de grond met jullie hulp. Praat mee en deel alles wat je vindt en voelt over de afleveringen en de podcast!

Groene-gasten-Gaya-Herrington-Roderick-Kefferpütz

🎙️ #36 Postgroei en geopolitiek. Zijn ze te combineren?

Als we economische groei loslaten als leidend principe, wat betekent dat voor de verhoudingen op het wereldtoneel? Kan een Europese Unie die als eerste stopt met het najagen van economische groei nog steeds een wereldspeler zijn of betekent het terugschroeven van economische groei automatisch ook het terugschroeven van onze invloed? Daarover praten we met Gaya Herrington en Roderick Kefferpütz.

Podcast-35-Zwerfafval-Dirk-Groot-Merijn-Tinga

🎙️ #35 De strijd tegen afval

Het is één van de grootste ergernissen in ons land: zwerfafval. Toch gooit één op de vier Nederlanders nog wel eens iets op straat en al dat afval vindt natuurlijk zijn weg naar de natuur, de zee en zelfs ons lichaam. Hoe kunnen we de strijd tegen zwerfafval winnen? En hoe kansrijk zijn ingrepen zoals verplicht statiegeld of verpakkingsvrije boodschappen? Daarover praat Sanne met Merijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, en Dirk Groot, vooral bekend als de Zwerfinator. 

Podcast-Groene-Gasten-Roos-Saat-Adnan-Oner

🎙️ #34 De toekomst van ons eten

We leven met bijna 8 miljard mensen op de wereld. In 2050 stijgt dat naar verwachting naar 10 miljard. Hoe gaan we al die monden voeden, zonder verdere klimaat- en milieuschade? Is natuurinclusieve landbouw de toekomst of moeten we het hebben van technologische innovaties, zoals kweekvlees en precisiefermentatie? Daarover praten we met landbouwactivist Roos Saat en Adnan Oner, oprichter van voedselstartup Farmless.

Podcast-tom-van-der-meer-josje-den-ridder

🎙️ #33 De niet-stemmer: probleem of bijzaak?

Op 22 november zijn er verkiezingen en gaan we allemaal naar de stembus. Tenminste, dat zou je denken. Maar iedere verkiezing gaan miljoenen mensen niet stemmen. Deze aflevering zoomen we in op die groep. Wie zijn het? Wat drijft ze? En is het een probleem? Dit doen we samen met hoogleraar politicologie Tom van der Meer en met Josje den Ridder, onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau.

goed groen werk

🎙️ #5 Hoe in Brussel aan een groen banenplan wordt gewerkt

De arbeidsmarkt is aan grondig onderhoud toe. We hebben enorme tekorten in cruciale sectoren. Ook de energietransitie schreeuwt om handen en hoofden. Hoe zorgen we ervoor dat groene banen ook goede banen zijn? We spreken met Europarlementariër Sara Matthieu over een Europees groen banenplan. 

Er-is-wel-een-alternatief-podcast-Bernard-ter-Haar-postkapitalisme-Breed

🎙️ #4 Een overheid die levert

De politiek kan nog zoveel willen, zonder een overheid die in staat is om die wensen om te zetten in beleid komen we nergens. En op dit moment lijkt onze overheid tot weinig meer in staat. Is het mogelijk om de overheid de komende jaren weer in stelling te brengen? Senna en Hans praten erover met oud-topambtenaar Bernard ter Haar. 

Podcast-postkapitalisme-Siward-Zomer-Coöperaties

🎙️ #3 De energie van coöperaties

Energie is een basisbehoefte, maar in Nederland zijn we ervoor overgeleverd aan de grillen van de markt. Volgens Siward Zomer is er een duidelijk alternatief: de energiecoöperatie. Sterker nog, eigenlijk zouden alle essentiële productiemiddelen in handen moeten zijn van de gemeenschap. Alle reden om met Siward te praten over het alternatief van de coöperatieve toekomst.

Podcast-Lynn-Berger-Teaser

🎙️ #2 Naar een leven vol zorg

Het is de basis van ons bestaan als mens: zorg. En toch staat zorg in onze samenleving onder druk. Kunnen we dit veranderen? Volgens journalist Lynn Berger wel, als we maar anders naar zorg gaan kijken. 

Klaas-Dijkhoff-Postkapitalisme-Podcast-Overzichtspagina

🎙️ #1 Het ideaal van de Philips-samenleving

Bedrijven spelen een cruciale rol in onze samenleving maar lijken steeds vaker juist lijnrecht tegenover die samenleving te staan. Hoe kunnen we de verbinding met bedrijven weer herstellen? Daarover praten Senna en Hans met Klaas Dijkhoff in deze eerste aflevering van Er is wél een alternatief.

Podcast Samen in onze toekomst in handen nemen #9 - Internationale solidariteit

🎙️ #9 Internationale solidariteit

Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA spreken erover met experts. Deze aflevering gaat over internationale solidariteit. We spreken erover met Lilian Alibux, directeur Engagement van Oxfam Novib.

Podcast Samen onze toekomst in handen nemen #8: Een leefbare toekomst in een klein land

🎙️ #8 Een leefbare toekomst in een klein land

Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA spreken erover met experts. Deze aflevering gaat over de verdeling van de schaarse ruimte. We spreken erover met Jantine Kriens, lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, en met architect en stedebouwkundige Floris Alkemade.

Podcast Samen onze toekomst in handen nemen #7 - Klimaatrechtvaardigheid

🎙️ #7 Klimaat-rechtvaardigheid

Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA spreken erover met experts. Deze aflevering gaat over klimaatrechtvaardigheid. Hoe zorgen we ervoor dat de lusten en de lasten van de groene transitie eerlijk worden verdeeld? We spreken erover met klimaatactivist Sieger Sloot van Extinction Rebellion.

Goed-groen-werk

🎙️ #4 Waarom een nieuwe blik op het onderwijs nodig is

De arbeidsmarkt is aan grondig onderhoud toe. We hebben enorme tekorten in cruciale sectoren. Ook de energietransitie schreeuwt om handen en hoofden. Hoe zorgen we ervoor dat groene banen ook goede banen zijn? We spreken met schooldirecteur Robert Koch en kwartiermaker Laura Roebroeck over het opleiden en omscholen van vakmensen voor de klimaattransitie.

Podcast Samen onze toekomst in handen nemen #6 - Een groene welzijnseconomie

🎙️ #6 Een groene welzijnseconomie

Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA spreken erover met experts. Deze aflevering gaat over een economie waarin het welzijn van mens en planeet zwaarder weegt dan financieel gewin op korte termijn. We spreken erover met Nicky Pouw, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van het boek Welzijnseconomie, en met Wouter Scheepens, interim-directeur van MVO Nederland.

Podcast Samen onze toekomst in handen nemen #5 - Versterking en vernieuwing van de democratie

🎙️ #5 Versterking en vernieuwing van de democratie

Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA spreken erover met experts. Deze aflevering gaat over het samen vormgeven aan de toekomst. We spreken erover met Daan Roovers, filosoof en sinds kort Eerste Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, en Kido Koenig, directeur van de Foundation Max van der Stoel.

Goed-groen-werk

🎙️ #3 Hoe Eindhoven aan een groene toekomst werkt

De arbeidsmarkt is aan grondig onderhoud toe. We hebben enorme tekorten in cruciale sectoren. Ook de energietransitie schreeuwt om handen en hoofden. Hoe zorgen we ervoor dat groene banen ook goede banen zijn? We spreken met de Eindhovense GroenLinks-wethouder Saskia Lammers over haar missie om tegelijkertijd vakmensen aan te trekken voor de energietransitie en armoede te bestrijden.

Podcast Samen in toekomst in handen nemen #4 - Breed gedeelde welvaart

🎙️#4 Breed gedeelde welvaart

Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA spreken erover met experts. Deze aflevering gaat over het eerlijk delen van de welvaart. We spreken erover met Hendrik Noten, medeauteur van het boek Fantoomgroei, en Rodrigo Fernandez, onderzoeker bij SOMO.

Podcast Samen onze toekomst in handen nemen #3 - Een zeker bestaan

🎙️#3 Een zeker bestaan

Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA spreken erover met experts. Deze aflevering gaat over een vrij, waardig en zeker bestaan. Wat is daarvoor nodig? We vragen het aan Ralf Embrechts, initiatiefnemer van de Quiet500, en Denise Harleman, oprichter van Collectief Kapitaal.

Goed-groen-werk

🎙️ #2 Hoe we van bullshitbanen afkomen

De arbeidsmarkt is aan grondig onderhoud toe. We hebben enorme tekorten in cruciale sectoren. Ook de energietransitie schreeuwt om handen en hoofden. Hoe zorgen we ervoor dat groene banen ook goede banen zijn? We spreken met journalist Sander Heijne en econoom Robert Dur over nuttig werk en bullshitbanen.

Samen onze toekomst in handen nemen #2 - Collectieve voorzieningen als basis

🎙️ #2 Collectieve voorzieningen als basis

Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA spreken erover met experts. Deze aflevering gaat over collectieve voorzieningen als basis van de samenleving. Moeten we sociale zekerheid, zorg, onderwijs en volkshuisvesting niet als lasten, maar als lusten zien? We praten erover met Sophie Bloemen en Ewald Engelen.

Groene Gasten #32 - Kim van Sparrentak over kunstmatige intelligentie

🎙️ #32 Hoe krijgen we greep op kunstmatige intelligentie?

Klinkt de callcenter-medewerker wel blij genoeg aan de telefoon? Een geavanceerd algoritme voor emotieherkenning kan dat checken. Zo dreigt kunstmatige intelligentie ons te ontmenselijken. Gaat een nieuwe Europese wet dat voorkomen? We spreken erover met GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak.

Goed-groen-werk

🎙️ #1 Waarom we een nieuw Plan van de Arbeid nodig hebben

De arbeidsmarkt is aan grondig onderhoud toe. We hebben enorme tekorten in cruciale sectoren. Ook de energietransitie schreeuwt om handen en hoofden. Hoe zorgen we ervoor dat groene banen ook goede banen zijn? We spreken met journalist en politicoloog Michiel Zonneveld en Tweede Kamerlid Senna Maatoug over waardevol werk in de groene economie.

Samen onze toekomst in handen nemen #1 - Afnemend collectief welzijn

🎙️ #1 Afnemend collectief welzijn

Hoe ziet een nieuw links verhaal eruit? De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA spreken erover met experts. Deze aflevering gaat over onze observatie dat er sinds de jaren tachtig een omslag heeft plaatsgevonden naar afnemend collectief welzijn. Het neoliberalisme speelt daarin een grote rol. We gaan in gesprek met Merijn Oudenampsen en Naomi Woltring, twee experts inzake neoliberalisme.

Podcast Groene Gasten #31 met Marc Chavannes

🎙️ #31 Politiek en journalistiek: samenspel of wurggreep?

Politiek en journalistiek zijn afhankelijk van elkaar. Een gezond samenspel tussen beide is een onmisbare pijler van onze democratie. Hoe is het daarmee gesteld? We gaan in gesprek met een echte rot in het journalistieke vak: Marc Chavannes.

GroenegastendaanrooversenHettyJanssen

🎙️ #30 De Eerste Kamer: politieker dan ooit?

De Eerste Kamer is nog nooit zo gepolitiseerd geweest. Hier wordt bepaald of het kabinet bij wetgeving linksom of rechtsom gaat. Althans zo werd het aangekondigd in de campagne. Wie zijn de nieuwe Eerste Kamerleden, wat zijn hun ambities voor de komende vier jaar en hoe kijken zij zelf naar hun rol als Eerste Kamerlid? Wij praten erover met Hetty Janssen van de PvdA en Daan Roovers van GroenLinks.

Podcast-29-Nadja-Jungmann-Schulden

🎙️ #29 Hoe komen we uit de schulden?

We weten het al jaren: Nederland heeft een groot schuldenprobleem. Toch komt échte verandering maar niet van de grond. Hoe kan het dat het schuldenprobleem zo hardnekkig is? En wat is er nodig om dit probleem definitief de wereld uit te helpen? Wij bespreken het met Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso en bijzonder hoogleraar.

podcast Groene Gasten 28 - Marian Donner

🎙️ #28 Waarom we af moeten van de zelfhulppolitiek

Het kapitalisme is doorgedrongen tot in de haarvaten van onze samenleving. Hoe we daarvan afkomen en wat dit betekent voor linkse politiek bespreken we met schrijver Marian Donner. Een aflevering vol imperfectie en met een hartstochtelijk pleidooi om af te stappen van de zelfhulppolitiek.

Podcast-polarisatie-Miltenburg-De-Voogd

🎙️ #27 Polarisatie en scheidslijnen?!

Polarisatie, tegenstellingen en scheidslijnen zijn de buzz-woorden na deze verkiezingen. Maar zien we dit ook terug in wetenschappelijk onderzoek? Wij praten erover met Josse de Voogd en Emily Miltenburg.

Podcast waterkwaliteit Diek en Mager

🎙️ #26 De nieuwe stikstofcrisis: ons water

De kwaliteit van ons water staat enorm onder druk. Zelfs onze drinkwatervoorziening komt in gevaar als er niet snel wordt ingegrepen. En net als bij stikstof dreigt dan opnieuw het land op slot te gaan. Om te horen hoe we dat kunnen voorkomen gaan wij in gesprek met Renske Diek, ecoloog bij Natuurmonumenten, en Sander Mager, bestuurder namens de waterschapspartij Water Natuurlijk.

Lisa-Westerveld-Jeudgzorg-Jeugdhulp

🎙️ #25 Hoe we alle kinderen de juiste zorg bieden

Al jaren verkeert de jeugdhulp in diepe crisis. Terwijl in Nederland bijna een half miljoen kinderen jeugdhulp ontvangen, krijgt de groep kinderen met de ernstigste problemen niet de hulp die zij nodig hebben. Hoe kan het dat we de zorg voor kwetsbare kinderen al zo lang niet goed weten te regelen? En hoe ziet het ideale jeugdzorgstelsel eruit? We bespreken het met Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Podcast Besturen met idealen met Hagar Roijackers

🎙️ #6 In gesprek met Hagar Roijackers

Zeespiegelstijging en zware regenval, maar ook droogte en watervervuiling stellen ons voor enorme uitdagingen. We zullen het land anders moeten inrichten. De Brabantse provinciebestuurder Hagar Roijackers is zich daar als geen ander van bewust. Het is haar taak om de provincie groener en klimaatbestendiger te maken. Die taak vervult Hagar met vuur, visie en verstand van zaken, zo blijkt uit het gesprek dat Corinne Ellemeet met haar voerde.

Podcast 'Besturen met idealen' met Geert Gabriëls

🎙️ #5 In gesprek met Geert Gabriëls

De regering draalt bij de aanpak van de stikstofcrisis, maar provinciebestuurder Geert Gabriëls pakt door. In zijn provincie, Limburg, kocht hij evenveel veehouders uit als alle andere provincies samen. Wat is zijn geheim? Kennis van zaken, politiek gevoel, overtuigingskracht plus een groot hart voor natuur én boeren. Corinne Ellemeet voert een levendig gesprek met deze energieke GroenLinks-gedeputeerde.

Podcast Groene gasten #24 over Oekraïne

🎙️ #24 Oekraïne: de kracht van de samenleving

Hoe heeft de Oekraïense samenleving zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe staat de democratie ervoor? En wat kunnen wij doen om de positieve ontwikkelingen te ondersteunen? Daarover gingen we in gesprek met Julia Soldatiuk, research fellow EU and Global Affairs bij Clingendael Instituut, en Cinta Depondt, programmaleider Oost-Europa en Eurazië bij Vredesorganisatie PAX. Een gesprek over de verwoestende werking van oorlog maar ook over de enorme veerkracht van Oekraïense gemeenschappen.

Podcast 'Besturen met idealen' met Melissa Kashiku van Hoorn

🎙️ #4 In gesprek met Melissa Kashiku van Hoorn

Wordt Groningen, na de ellende van de aardgaswinning, dé groene energieprovincie van Nederland. En blijven de baten ditmaal wél in de regio? Corinne Ellemeet voert een gesprek met Melissa Kashiku van Hoorn, gedeputeerde voor klimaat, energie en water in de provincie Groningen.

Pieter Hilhorst, Noortje Thijssen en Tim 'S Jongers

🎙️ #23 Samen onze toekomst in handen nemen

Pieter Hilhorst interviewt de directeuren van de wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en PvdA, Noortje Thijssen en Tim 'S Jongers, over het discussiestuk Samen onze toekomst in handen nemen. Deze podcast is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan een handige samenvatting of aan meer achtergrond bij het ideologische verhaal dat de wetenschappelijke bureaus samen schreven.

Groene Gasten 22 met Kauthar Bouchallikht

🎙️ #22 Hoe we mbo'ers echt gelijk waarderen

Met Tweede Kamerlid Kauthar Bouchallikht praten we over de waardering van mbo'ers. Zij vormen de ruggengraat van onze samenleving maar toch krijgen ze nog altijd te weinig waardering en worden ze op allerlei manieren achtergesteld ten opzichte van andere studenten. Hoe brengen we daar verandering in? Volgens Kauthar gaat het in ieder geval om meer dan beleidsmaatregelen. Het wordt tijd dat we fundamenteel anders gaan nadenken over opleidingsniveaus en de maatschappelijke erkenning die we mensen hierom geven.

Podcast 21 Tineke Ceelen

🎙️ #21 Hoe de vluchtelingencrisis in stand wordt gehouden

Als er ergens veel mythes over bestaan dan is het wel het vluchtelingenbeleid. Dagelijks horen we beweringen dat Nederland vol is en dat Europa wordt overspoeld door mensen die eigenlijk geen vluchteling zijn, maar hoeveel klopt daar nu eigenlijk van? Daarover praten we met Tineke Ceelen, die zich al twintig jaar wereldwijd inzet als directeur van Stichting Vluchteling. Een wat ons betreft indrukwekkend maar vaak ook pijnlijk gesprek over de ware aard van de vluchtelingencrisis.

Podcast 20 Laura Bromet

🎙️ #20 Wat is de toekomst van de Nederlandse boer? 

De Nederlandse landbouw verkeert in crisis. De kranten staan vol met discussie over 'stikstofkaartjes', uitkoopregelingen en protesterende boeren. Maar hoe zou het ideale landbouwsysteem er volgens ons eigenlijk uit moeten zien? Over die vraag gingen wij vorige week in gesprek met GroenLinks-Tweede Kamerlid Laura Bromet. Een mooi gesprek over de landbouw, over polarisatie in de politiek en de charme van je tuin laten verwilderen.

Iserlevennadegroeipodcast

🎙️ #19 Is er leven na de groei? 

Willen we een klimaatcatastrofe voorkomen, dan is het cruciaal dat we onze economie fundamenteel hervormen. Het is tijd voor grenzen aan de groei. Maar is het leven in een samenleving zonder economische groei wel aantrekkelijk? Jazeker, is het overtuigde antwoord van econoom Paul Schenderling. Samen met een groep medestanders schreef hij het boek Er is leven na de groei. Tijd voor een gesprek om de post-groei-samenleving te verkennen.

Antidiscriminatiebeleid, podcast, Jerry Afriyie, Ruard Ganzevoort

🎙️ #18 Hoe fiksen we het falende antidiscriminatiebeleid?

Waarom lukt het maar niet om discriminatie écht effectief te bestrijden? En wat zou de politiek hiertegen kunnen doen?
Daarover gaan we in gesprek met dichter en activist Jerry Afriyie, projectleider bij antidiscriminatieorganisatie Controle Alt Delete Jair Schalkwijk en GroenLinks Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort, die een onderzoekscommissie leidde naar de effectiviteit van onze antidiscriminatiewetgeving.

podcast WB

🎙️ #17 Waarom milieubeweging en vakbonden bondgenoten zijn

Door het vergroenen van de zware industrie gaan veel banen veranderen of zelfs verloren. Tegelijkertijd zijn er juist tekorten in de groene sector. In deze aflevering staan de werknemers centraal die werken aan de verbouwing van de Nederlandse industrie. Hoe zorgen we voor een eerlijke transitie, die hen bestaanszekerheid en perspectief biedt? Daarover praten we met Michèlle Prins (programmaleider Industrie bij Natuur & Milieu) en Bas van Weegberg (lid van het dagelijks bestuur van FNV). Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

Corruptie in de polder

🎙️ #16 Corruptie in de polder

Nederlandse politici lopen er graag mee te koop: het poldermodel. In ons land rollen bestuurders niet ruziënd over straat maar regelen we de zaken onderling. Toch is het precies dit geregel dat ons blootstelt aan een groot risico: corruptie. Hoe pakken we dat aan? En hoe voorkom je dat je zelf betrokken raakt bij corruptie? Daarover praten we met Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie, en met Eric Smit, hoofdredacteur van onderzoeksplatform Follow the Money.

Postcast Groene Gasten #15

🎙️ #15 Waarom politiek altijd over identiteit gaat

Het persoonlijke is politiek. We kennen de slogan, maar in hoeverre raakt beleid nu écht aan onze identiteit? Daarover praten we met Amma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, en Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland.

podcast Groene Gasten 14 bloemetjes voor de bijstand

🎙️ #14 Bloemetjes voor de bijstand

Het sociale vangnet is gescheurd. Een grote groep mensen heeft geen werk, leeft in armoede en wordt gewantrouwd door de overheid. Hoog tijd dus voor een fundamentele hervorming van onze sociale zekerheid. Hoe ziet het ideale vangnet eruit? Daarover praten we met Arjan Vliegenthart, directeur van het NIBUD, en Sandra Bos, onderzoeksleider van de Amsterdamse bijstandsexperimenten.

Omslagbeeld van Groene Gasten-podcast aflevering 13

🎙️ #13 Eindelijk, groene industriepolitiek!

Een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen van het nieuwe kabinet is groene industriepolitiek. Hoe groen wordt die groene industriepolitiek? En welke rol speelt groene waterstof? Te gast zijn Henri Bontenbal (Tweede Kamerlid voor het CDA en één van de architecten van het coalitieakkoord) en Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid voor GroenLinks).

Omslagbeeld van Besturen met idealen-podcast aflevering 3

🎙️ #3 In gesprek met Esmah Lahlah

Hoe kan de overheid kwetsbare mensen het beste ondersteunen? Welke rol spelen waarden als vertrouwen en nabijheid hierin? Corinne Ellemeet spreekt erover met Esmah Lahlah, wethouder van arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid in Tilburg.

Omslagbeeld van de podcast Besturen met idealen met Martijn Dadema

🎙️ #2 In gesprek met Martijn Dadema

Hoe maak je het gemeentebestuur dienstbaar aan de gemeenschap? Hoe win je het vertrouwen terug van burgers die zijn afgehaakt? Corinne Ellemeet spreekt erover met Martijn Dadema, burgemeester van de gemeente Raalte in Overijssel.

Illustratie van presentatoren Groene Gasten Sanne van Keulen en Evert Nieuwenhuis.

🎙️ #12 Het rommelt in de regio

Terwijl steden als Amsterdam en Eindhoven groeien, krimpen regio’s aan de randen van Nederland. Waarom rommelt het in achterblijvende regio’s en wat is eraan te doen? Hierover praten we met Floor Milikowski (geograaf en journalist) en Karel Smouter (chef media NRC en oud-correspondent Oost-Nederland).

Omslagbeeld van de podcast Besturen met idealen #1 met Touria Meliani

🎙️ #1 In gesprek met Touria Meliani

Hoe maak je kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar? Hoe geef je vorm aan een digitale stad die niet de belangen van techgiganten dient, maar de rechten van burgers beschermt? Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet gaat hierover in gesprek met de Amsterdamse wethouder Touria Meliani.

Illustratie van presentatoren Groene Gasten Sanne van Keulen en Evert Nieuwenhuis.

🎙️ #11 Laat vrouwen werken!

Nederlandse vrouwen verdienen in hun leven gemiddeld 300 duizend euro minder en werkende mannen hebben thuis twee keer zo vaak een eigen werkkamer. Waarom is in Nederland De Werkende Man nog altijd belangrijker dan de werkende vrouw? Groene Gast Liesbeth Staats schreef hier een vlammend boek over.

Illustratie bij podcast groene gasten aflevering 10: Klimaatrechtvaardigheid, van Accra tot Amersfoort

🎙️ #10 Klimaat-rechtvaardigheid, van Accra tot Amersfoort

Wat is klimaatrechtvaardigheid, waarom is het belangrijk en hoe krijgen we het hoger op de politieke agenda? Hoe kijken ze in bijvoorbeeld Afrika tegen klimaatrechtvaardigheid aan? Daarover praten we met Donald Pols (Milieudefensie) en Ama van Dantzig (adviesbureau Dr. Monk).

Illustratie van de podcast Groene Gasten aflevering 9: Redden burgerberaden de energietransitie?

🎙️ #9 Redden burgerberaden de energietransitie?

Hoe meer windmolens er komen, hoe luider het protest, zo lijkt het. Hebben burgers genoeg inspraak? Zijn burgerberaden de oplossing? Eva Rovers (Bureau Burgerberaad) en Reint Jan Renes (lector Psychologie voor een Duurzame Stad) leggen uit waarom burgerberaden ‘een cadeautje voor politici’ zijn.

Illustratie van presentatoren podcast Groene Gasten #8

🎙️ #8 Groene en eerlijke handel

Als een van de grootste exporteurs ter wereld draagt Nederland bij aan armoede, ongelijkheid en vernietiging van ecosystemen wereldwijd. Nederland heeft veel te weinig aandacht voor de noodzaak van eerlijke, groene handel. Dat stelt Danielle Hirsch, directeur van Both Ends.

Illustratie bij podcast #7 Extreme rijkdom is immoreel

🎙️ #7 Extreme rijkdom is immoreel

Extreme rijkdom is een moreel en maatschappelijk probleem, stelt hoogleraar Ingrid Robeyns in de zevende aflevering van onze podcast Groene Gasten. Extreme rijkdom draagt onevenredig bij aan de klimaatcrisis en aan het ontstaan van machtsverschillen. 

Illustratie van de presentatoren van Groene Gasten.

🎙️ #6 Leve de leerkracht!

Goede leerkrachten zijn de sleutel tot goed onderwijs én het tegengaan van kansenongelijkheid. Aanpakken van het lerarentekort moet daarom prioriteit nummer één zijn van de nieuwe minister van onderwijs, betogen leerkracht Thijs Roovers en onderwijsdeskundige Tijana Prokic-Breuer.

Afbeelding van artwork podcast nummer 5

🎙️ #5 Datamacht en tegenkracht

Kathalijne Buitenweg heeft afscheid genomen van de politiek. In deze podcast spraken Evert en Suzanne met haar over hoe ver die invloed van data reikt en wat de politiek zou moeten doen om die macht te beteugelen. 

Illustratie podcast Groene Gasten

🎙️#4 Nooit meer neoliberalisme?

Wat is het linkse alternatief voor neoliberalisme en pakt links de politieke ruimte die nu ontstaat? Hierover praten hoogleraar economie Irene van Staveren en politicoloog Merijn Oudenampsen in de nieuwe aflevering van onze podcast Groene Gasten.

Groene Gasten #3

🎙️ #3 Ruimte zat voor wonen in de stad

Evert Nieuwenhuis en Suzanne van den Eynden in gesprek met architect Reimar von Meding over bouwen in bestaande wijken. Dat is niet alleen veel duurzamer, maar gaat ook nog eens een stuk sneller dan bouwen in het weiland.

Groene Gasten #2

🎙️ #2 BBP weg ermee!

Het bruto binnenlands product is het machtigste cijfer ter wereld. Voor een maatschappij waarin welzijn, duurzaamheid en rechtvaardigheid centraal staan, zijn andere indicatoren nodig. Tijd voor een actieplan om het bbp vóór 2030 te vervangen. In gesprek met econoom Rutger Hoekstra.

Afbeelding Groene Gasten #1

🎙️ #1 Hoe vergroenen we de zware industrie?

De eerste aflevering van Groene Gasten. Suzanne van den Eynden en Evert Nieuwenhuis in gesprek met denkers en doeners die de wereld eerlijker en duurzamer maken. Deze aflevering: Heleen de Coninck en Marjan Minnesma.