Onze onderzoeken

Linkse samenwerking

Linkse samenwerking

Met het discussiestuk 'Samen onze toekomst in handen nemen' legden de wetenschappelijke bureaus van PvdA en GroenLinks de basis voor een nieuw links verhaal. In...

Lees meer
Teaser Voorbij het Kapitalisme

Voorbij het kapitalisme

Ons economisch systeem werkt niet meer. Wereldwijd staat de samenleving op een kantelpunt: gaan we door op de oude voet of kiezen we voor een radicaal andere...

Lees meer
Degrowth en geopolitiek

Degrowth en geopolitiek

Kan een Europese Unie die afscheid neemt van economische groei nog een rol spelen op het wereldtoneel? Dat onderzoeken we in dit internationale project.

Lees meer
Goed werk in de groene economie

Goed werk in de groene economie

Klimaatbanen zijn de banen van de toekomst, meebouwen aan de energietransitie moet een aantrekkelijk vooruitzicht zijn. Dit is één van de speerpunten uit het...

Lees meer
Besturen met idealen

Besturen met idealen

Kan GroenLinks een idealistische bestuurspartij zijn? Aan de hand van gesprekken met succesvolle, inspirerende groene en progressieve bestuurders liet dit...

Lees meer
De toekomst van werk in de zware industrie

De toekomst van werk in de zware industrie

Wat betekent de energietransitie voor werknemers? De vooruitzichten zijn positief: in Nederland zou de energietransitie voor maar liefst 76.000 nieuwe banen...

Lees meer
vermogensongelijkheid

Vermogensongelijkheid: vijf mythes ontkracht

Wie denkt dat het meer loont om te werken dan vermogen op te bouwen, zit mis. Ons land is een verzorgingsstaat voor renteniers. Vijf mythes doorgeprikt over...

Lees meer
onderzoek waterstof

Groene waterstof

Groene waterstof is cruciaal in de overgang naar een fossielvrije, klimaatneutrale en circulaire economie. Het wordt geproduceerd uit water en hernieuwbare...

Lees meer
Grafische afbeelding project groene industriepolitiek

Groene industriepolitiek

Nederland staat aan de vooravond van de Groene Eeuw. Klimaatverandering en toenemende grondstoffenschaarste dwingen verregaande verduurzaming van onze economie...

Lees meer
Grafische afbeelding project circulaire economie

Circulaire economie

Een circulaire economie draait op schone energie en houdt grondstoffen in kringloop. De keten van productie en consumptie is gesloten. Grondstoffen gaan niet...

Lees meer
Grafische afbeelding project technologie

Technologie

Bedrijfsleven en wetenschap zijn leidend bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Samenleving en politiek lopen achter de feiten aan. Dat moet veranderen...

Lees meer
Grafische afbeelding project arbeidsmigratie

Arbeidsmigratie

Wat is een rechtvaardig arbeidsmigratiebeleid? Moet het bestaande arbeidsmigratiebeleid worden aangepast? En zo ja, hoe zou een nieuw arbeidsmigratiebeleid er...

Lees meer

Oudere publicaties

Publicaties van vóór 2019 kun je hieronder downloaden.