Bram van de Glind
Foto: Gabriela Hengeveld

Bram van de Glind (1990) droeg als deeltijds projectmedewerker bij het Wetenschappelijk Bureau bij aan het project groene industriepolitiek.