Relevante vragen, die smeken om weloverwogen antwoorden en een jonge, kritische blik. Daarom organiseert Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks een Denktank Bestaanszekerheid. Doel van deze denktank is om met een groep jonge groene en linkse denkers een visie te formuleren op onze toekomstige bestaanszekerheid. We kijken daarbij vooruit naar 2030. Met deze visie hopen we een nieuw geluid te laten horen, zowel binnen GroenLinks als daarbuiten.

Spreekt deze uitdaging je aan? Denk dan mee! Het Jong WB zoekt mensen tussen de 18 en 35 jaar die enthousiast zijn over dit thema en mee willen werken aan een visie op onze bestaanszekerheid, inclusief beleidsaanbevelingen voor de korte en middellange termijn. Dit eindrapport zullen we in april presenteren aan geïnteresseerden en overhandigen aan onze kersverse politici op dit thema.

Interesse in het onderwerp is een must, kennis niet. Een denktank is juist gebaat bij deelnemers met verschillende achtergronden en expertise-niveaus. Wel is het belangrijk dat je in februari en maart voldoende tijd hebt om bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Deze zullen we doorgaans organiseren op de zaterdag- of zondagmiddag, zo eens per twee weken. Reken erop dat je tussen de verschillende bijeenkomsten zo nu en dan ook iets aan de Denktank kunt doen. Verwachting is dat je gemiddeld een dagdeel per week met de Denktank bezig bent. 

Tot slot vragen we je de aftrap op 13 januari vast in je agenda te zetten. Op deze dag zullen we kennis maken met elkaar en zullen experts ons inspiratie en kennis aanreiken om onze visie te gaan inkleuren. We kijken ernaar uit samen aan de slag te gaan!

Aanmelden kan door je CV en een korte motivatie (max. 300 woorden) te mailen naar jongwb@groenlinks.nl. Dit kan tot uiterlijk 9 december. In de week daarop nemen wij contact met je op over het vervolg van je aanmelding.