Femke Roosma

Femke deed een bachelor Politicologie, research master Social Sciences en een master Politieke en Sociale Filosofie aan Universiteit van Amsterdam. In 2016 promoveerde ze aan Tilburg University in de Sociologie. Ze doet onderzoek naar de sociale legitimiteit van verschillende onderdelen van de verzorgingsstaat in (Europees) vergelijkend perspectief, naar solidariteit en opvattingen over deservingness (wie heeft waar recht op en waarom) alsmede naar het basisinkomen en de zogenaamde ‘basisinkomenexperimenten’. Ze geeft cursussen en colleges over onder meer sociale uitsluiting in de verzorgingsstaat en sociale bewegingen. Van 2010 tot 2022 was Femke actief in de gemeenteraad van Amsterdam als (duo)raadslid en de laatste vier jaar als fractievoorzitter. Daar hield ze zich onder meer bezig met zorg, participatie, armoede, dakloosheid en financiën.