Jasper Groen

Jasper studeerde af in Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie Milieufilosofie. Hij is medeoprichter en directeur van een trainingsbureau voor politiek-bestuurlijke strategie en vaardigheden.

Van 2014 tot 2022 was Jasper namens GroenLinks lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Sinds 2023 is hij namens Water Natuurlijk lid van het algemeen bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.