Vera Vrijmoeth

Vera studeerde politicologie en milieuwetenschappen aan University College Utrecht en rondde een master af aan het International Inequalities Instituut van de London School of Economics and Political Science. Ook deed ze een jaar onderzoek op de Universiteit van Amsterdam en het Duitsland Instituut naar de verdelingseffecten van de woningmarkt in Nederland en Duitsland. Als deelnemer van de Nationale DenkTank 2019 boog ze zich over de rol van publieke waarden in de digitale samenleving.

Bij de vakbond doet Vera onderzoek naar thema’s als democratisering van de economie, de ontwikkeling van lonen en winsten en van de inkomens- en vermogensongelijkheid.