Noortje Thijssen & Ferd Crone - Een transitie voor iedereen

Wat betekent de energietransitie voor werknemers? De vooruitzichten zijn positief: in Nederland zou de energietransitie voor maar liefst 76.000 nieuwe banen kunnen zorgen. Maar door alleen op het aantal banen te focussen, blijft een complexe realiteit onzichtbaar. Veel werknemers in de ‘oude industrie’ maken zich terecht zorgen over hun toekomst.

Hoe komt er perspectief voor deze werknemers? Dit jaar werken de wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA samen aan een project over werkgelegenheid in de groene industriële transitie. De onderzoekers gaan in gesprek en onderzoeken wat wensen, mogelijkheden, dromen en zorgen zijn van werknemers in de zware industrie.

De mensen om wie het gaat komen aan het woord. Zo wordt de energietransitie een transitie voor iedereen. In de vorm van artikelen, podcasts, werkbezoeken en interviews brengen de bureaus in de komende maanden verslag uit, op hun websites en in hun tijdschriften. Noortje Thijssen (directeur Wetenschappelijk Bureau GroenLinks) en Ferd Crone (voorzitter curatorium Wiardi Beckman Stichting) geven in dit boekje de aftrap.

De tekst van deze publicatie is gebaseerd op de Koos Vorrinklezing die Noortje Thijssen en Ferd Crone samen hielden op 1 mei 2022.

Jaar: 2022
Aantal pagina's: 40
Prijs: € 5,99
Uitgever: Van Gennep
ISBN: 9789461645654