Cover publicatie Circulair samenleven in 2050

Nederland wil circulair zijn in 2050. Maar hoe leven we eigenlijk in een economie van gesloten kringlopen? Kunnen we met een spaarzaam gebruik van grondstoffen komen tot brede welvaart: een hoge kwaliteit van leven en samenleven binnen de grenzen van de draagkracht van de aarde?

In deze publicatie gaat Wetenschappelijk Bureau GroenLinks op zoek naar antwoorden op die vragen. Drie scenario’s, op het gebied van bouwen en wonen, voedsel en consumentenproducten, schilderen de mogelijke kleuren van een circulaire samenleving. Zes experts tekenen uit hoe we de transitie naar zo’n samenleving kunnen inzetten. De beelden komen samen in de slotbeschouwing, waarin beloften, randvoorwaarden en stappen op weg naar een circulaire samenleving worden besproken.

Met bijdragen van Laura Bromet, Rik Grashoff, Jozef Keulartz, Suzanne Kröger, Cécile van Oppen, Pieter Pekelharing, Sandra Phlippen, Franka Rolvink Couzy, Stephan Slingerland en Richard Wouters.

Jaar: 2020
Pagina's: 134
Prijs digitaal exemplaar: gratis
Prijs gedrukt exemplaar: € 16,16 (incl. verzendkosten)
ISBN: 9789083021942