Cover van publicatie Groene industriepolitiek

Nederland staat aan de vooravond van de Groene Eeuw, het tijdsgewricht waarin onze samenleving circulair en klimaatneutraal zal zijn. In de transitie naar de Groene Eeuw speelt de basisindustrie – met name raffinage, chemie en basismetaal – een hoofdrol, als grootverbruiker van grondstoffen en verantwoordelijke voor een kwart van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd is de basisindustrie onmisbaar voor de Groene Eeuw, als leverancier van cruciale producten voor de transities in de energievoorziening, mobiliteit, voedselvoorziening, de zorg en gebouwde omgeving. Vergroening van de basisindustrie is dus cruciaal – zonder groene basisindustrie geen Groene Eeuw.

Maar hoe bouwen we een groene basisindustrie? Is een volledig groene basisindustrie mogelijk en zo ja, hoe ziet die er dan uit? Moet die groene basisindustrie in Nederland gevestigd zijn? Wat is de rolverdeling tussen industrie, overheden en andere betrokken partijen? Welk beleid is nodig?

In deze publicatie gaat Wetenschappelijk Bureau GroenLinks op zoek naar antwoorden. Diverse experts verkennen deelvragen en in het slothoofdstuk geven Evert Nieuwenhuis (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks) en Tom van der Lee (Tweede Kamer GroenLinks) een ambitieuze, realistische en GroenLinkse visie op groene industriepolitiek voor een groene basisindustrie.

Met bijdragen van Heleen de Coninck, Gijs Diercks, Koen Frenken, Bram van de Glind, Marko Hekkert, Matthijs Janssen, Lisa Janssen, John Kerkhoven, Tom van der Lee, Derk Loorbach, Evert Nieuwenhuis, Roos van der Reijden, Rob Terwel en Evert-Jan Velzing.

Jaar: 2021
Pagina's: 228
Prijs digitaal exemplaar: gratis
Prijs gedrukt exemplaar: uitverkocht
ISBN: 9789083021966