Omslagfoto van het Handvest voor de Slimme Stad van het wetenschappelijk bureau

Veel gemeenten willen smart cities worden, koplopers in het grootschalig gebruik van data en slimme informatietechnologie. Dat biedt kansen om de levenskwaliteit in steden te verhogen, hun ecologische voetafdruk te verkleinen en nieuwe vormen van gemeengoed te scheppen, maar brengt ook risico’s met zich mee voor persoonlijke vrijheden en sociale rechtvaardigheid. Een slimme stad mag dan ook geen doel op zich zijn. Dataverzameling en kunstmatige intelligentie moeten worden gestuurd door waarden.

In deze bundel presenteert Wetenschappelijk Bureau GroenLinks een Handvest voor de Slimme Stad dat de waarden democratie, verbondenheid, menselijke waardigheid, privacy, duurzaamheid en gelijkheid centraal stelt. Lokale politici en betrokken burgers die deze waarden delen, kunnen de beginselen uit het Handvest benutten om een geïnformeerd moreel oordeel te vellen over technologische vernieuwingen in hun gemeente.

De bundel bevat tevens een vijftal hoofdstukken over uiteenlopende domeinen van lokale politiek. Deze hoofdstukken onderzoeken de rol van slimme technologie en de waarden die daarbij in het geding zijn. Ze laten zien hoe de beginselen uit het Handvest kunnen worden toegepast om technologische innovaties te sturen.

Met bijdragen van: Otto Barten, Liesbeth Beneder, Servaz van Berkum, Kathalijne Buitenweg, Klaas Gommers, Evert Nieuwenhuis, Pieter Pekelharing, Michiel Philippart, Richard Wouters en Thamar Zijlstra.

Jaar: 2019
Pagina's: 208
Prijs digitaal exemplaar: gratis
Prijs gedrukt exemplaar: € 16,16 (incl. verzendkosten)
ISBN: 9789083021928