Cover publicatie Herziening van ons geldstelsel

De klimaattransitie is niet alleen een grote maatschappelijke, maar ook een enorme financiële opgave. Om de klimaatdoelen te halen en tegelijkertijd de lasten voor huishoudens beperkt te houden, is naast overheidsgeld ook privaat kapitaal nodig. Ons monetair-financieel systeem speelt dan ook een essentiële rol bij het realiseren van de verduurzamingsopgave. Het huidige systeem hindert verduurzaming echter, in plaats van de klimaattransitie te faciliteren en te stimuleren. Dit is niet alleen het gevolg van onwenselijk gedrag van financiële instellingen, maar ook van ongewenste, niet-duurzame prikkels in het systeem, die weer het gevolg zijn van politieke keuzes.

In dit rapport onderzoekt Wetenschappelijk Bureau Groenlinks de mogelijkheden voor een duurzaam en weerbaar monetair-financieel systeem. We schetsen hoe een toekomstbestendig monetair-financieel
stelsel eruit zou kunnen zien en doen twaalf concrete aanbevelingen voor hervormingen op de korte termijn. Op nationaal niveau pleiten we voor een afbouw van private schulden, sterkere politieke sturing op en meer diversiteit in het financiële systeem. Op Europees niveau adviseren we op korte termijn substantiële klimaatbuffers in te voeren. Ook doen we voorstellen voor een groene Europese Centrale Bank. Zo zorgen we ervoor dat ons geld nu en in de toekomst bijdraagt aan het leefbaar houden van onze planeet.

Van deze publicatie is alleen een digitaal rapport in pdf beschikbaar.

Jaar: 2020
Pagina's: 134
Prijs: gratis
ISBN: 9789083021959