Cover publicatie Regie op volkshuisvesting

De afgelopen decennia is ‘volkshuisvesting’ veranderd in ‘woningmarkt’. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw is wonen steeds meer aan de markt overgelaten, met alle gevolgen van dien. Onze volkshuisvesting gold decennialang als een lichtend voorbeeld voor sociaal, toegankelijk en betaalbaar wonen, maar deze erfenis is in betrekkelijk korte tijd om zeep geholpen.

In een notendop: de sociale huursector is uitgekleed en kampt met tekorten, de particuliere huursector wordt geregeerd door speculanten en beleggers en worstelt met veel te hoge huren, en de koopsector is ontploft en weet niet meer hoe de oververhitting te blussen.

Concreet betekent dit dat grote groepen mensen geen passende woonruimte meer vinden - geen gering probleem. Wonen is een grondrecht, vastgelegd in artikel 22 lid 2 van onze Grondwet, en moet toegankelijk, betaalbaar en duurzaam zijn voor alle Nederlanders. Vriend en vijand zijn het er dus over eens dat er iets moet gebeuren. 

In deze bundel presenteert Wetenschappelijk Bureau GroenLinks een aantal structurele oplossingen om de volkshuisvesting fundamenteel te herzien. Al deze aanbevelingen vloeien voort uit de opvatting dat duurzame en sociale waarden als gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit bij volkshuisvesting leidend moeten zijn, en niet de wetten van de markt of de grillen van de politiek.

Deze bundel bevat een aantal artikelen die inzicht geven in de geschiedenis van wonen in Nederland, in het ontstaan van de problemen bij het toekennen van woningen, de problemen rondom zeggenschap en de vragen over de betaalbaarheid.

Jaar: 2019
Pagina's: 88
Prijs digitaal exemplaar: gratis
Prijs gedrukt exemplaar: € 16,16 (incl. verzendkosten)
ISBN: 9789083021904