Cover publicatie Werk aan de winkel

Mensen zonder werk worden verwaarloosd. In de afgelopen decennia heeft de overheid haar dienstverlening aan werkloze burgers steeds verder afgebouwd. De verantwoordelijkheid om werk te vinden heeft zij grotendeels bij de burger gelegd. Terwijl honderdduizenden mensen momenteel aangeven
graag aan het werk te gaan, biedt het huidige arbeidsmarktbeleid hen niet de ondersteuning die ze daarvoor nodig hebben. De ondersteuning die de overheid wel biedt, sluit vaak nauwelijks aan op hun behoeften of wordt op een dermate wantrouwende en dwingende manier geboden dat mensen ontmoedigd afhaken.

Dit beleid is niet alleen oneerlijk, het is ook ineffectief. In deze bundel presenteert Wetenschappelijk Bureau GroenLinks daarom een alternatief actief arbeidsmarktbeleid. Een eerlijk en effectief beleid, dat uitgaat van vertrouwen en in mensen wil investeren. Het centrale doel: ervoor zorgen dat burgers zelf hun werkende leven kunnen vormgeven. Naast de schets van een nieuw beleid, bevat deze bundel een aantal bijdragen van onderzoekers die ingaan op de dienstverlening aan verschillende specifieke doelgroepen: mensen in de bijstand, mensen met een arbeidsbeperkingen niet-uitkeringsgerechtigden. 

Met bijdragen van: János Betkó, Leni Beukema, Thomas Kampen, Ivo Kuijpers en Melissa Sebrechts.

Jaar: 2019
Pagina's: 148
Prijs digitaal exemplaar: gratis
Prijs gedrukt exemplaar: € 16,16 (incl. verzendkosten)
ISBN: 9789083021911