Het is twijfelachtig of voortgaande economische groei verenigbaar is met een leefbare planeet. De degrowth-beweging wint aan populariteit in Europa, onder zowel wetenschappers als activisten. Maar wat zou het loslaten van economische groei betekenen voor de positie van de Europese Unie op het wereldtoneel? Kunnen we onszelf, onze bondgenoten, de democratie en de internationale rechtsorde dan nog verdedigen tegen agressieve autocraten? Zitten er ook geopolitieke voordelen aan postgroei?

Die vragen staan centraal in dit webinar. De aanleiding is het verschijnen van de Spaanse vertaling van het rapport Geopolitics of a Post-Growth Europe, dat Richard Wouters samenstelde voor de Green European Foundation.

Sprekers

  • Gaya Herrington – econometrist en duurzaamheidsonderzoeker, verbonden aan de Club van Rome; auteur van 'Five Insights for Avoiding Global Collapse'
  • Jesús A. Núñez – geopolitiek expert; co-directeur van het Instituut voor Conflictstudie en Humanitaire Actie in Madrid
  • Richard Wouters – project- en onderzoeksleider Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

Het webinar wordt geleid door Lourdes Lucía.

Praktische info

Datum en tijd: donderdag 8 februari, 17.30 – 19.00 uur

Talen: Engels en Spaans, met simultaanvertaling

Platform: Zoom

webinar Post-Growth Geopolitics