Inmiddels duurt de Russische invasie in Oekraïne al negen maanden. Het Westen opereert als eenheid en is tot nu toe solidair met Oekraïne: we leveren wapens, kondigen sancties af, geven financiële steun aan Oekraïne en vangen vluchtelingen op. Hierdoor is Oekraïne in staat de Russische agressie te weerstaan. De gevolgen van deze solidariteit voelen we, bijvoorbeeld in de vorm van hoge energie- en voedselprijzen. En het risico bestaat van verdere (mogelijk zelfs nucleaire) escalatie.

In deze situatie is het ontzettend belangrijk om binnen GroenLinks in gesprek te zijn. Over onze solidariteit met Oekraïne in dit conflict, over de politieke lijn die GroenLinks volgt ten aanzien van dit conflict en ten aanzien van defensie. Juist ook omdat GroenLinks op defensiegebied een koerswijziging heeft gemaakt ten opzichte van de opstelling die in het verleden werd gevolgd.

Om dit gesprek te voeren organiseren de Werkgroep Europa, De Linker Wang en Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks op zaterdagmiddag 26 november een symposium in Utrecht.

Programma

Tijdens deze middag komen onder anderen Bas Eickhout (Europarlementariër GroenLinks), Cinta Depondt (Pax), Bram Grandia (Kerk en Vrede), Frans Osinga (Universiteit Leiden) en Julia Westerveld-Soldatiuk (VNG Internationaal) aan het woord. Daarna gaan we met hen en alle deelnemers in gesprek. We sluiten af met een borrel.

sprekers symposium #StayWithUkraine

Vragen

Vragen die aan bod zullen komen zijn onder meer:

  • Hoe blijft de Europese solidariteit met Oekraïne in stand? Hoe moet deze solidariteit er in de ogen van GroenLinks uitzien de komende periode?
  • Hoe kan het Westen het risico van verdere (nucleaire) escalatie van dit conflict verkleinen?
  • Welke andere middelen zouden naast sancties en wapensteun moeten worden ingezet om dit conflict tot een einde te brengen? Zou GroenLinks niet juist (ook) moeten inzetten op deze andere middelen?
  • Hoe kan dit conflict tot een einde komen?
  • Welke lijn staat GroenLinks voor met betrekking tot het defensiebudget en Europese samenwerking op het gebied van defensie?

Aanmelding

Stuur een e-mail naar administratie@linkerwang.nl