Sam Andalib tijdens de Postkapitalisme-karavaan in Haarlem

? Postkapitalisme-karavaan Haarlem

27 februari 2024
Kunnen we een einde maken aan de wegwerpmaatschappij binnen een economisch systeem dat ons voortdurend aanmoedigt om nieuwe spullen te kopen? We spraken erover met de experts Babette Porcelijn en Bas Waterhout, met duurzaam mode-ondernemer Sam Andalib en met circulair changemaker Stijntje Jaspers.

Het antwoord van links - De Balie

? Het antwoord van links

12 februari 2024
In De Balie deelden de directeuren van de wetenschappelijke bureaus van PvdA en GroenLinks, Tim ’S Jongers en Noortje Thijssen, hun visie op de koers van de rood-groene beweging, een geactualiseerde versie van het verhaal dat ze schreven voor de Willem Dreeslezing van 27 november 2023. Na hun presentatie volgde een gesprek.

Gaya Herrington

? Postgroei en geopolitiek

12 februari 2024
Gaya Herrington, Jesús Núñez en Richard Wouters spraken over de spanning tussen ecologische en geopolitieke veiligheid, in een webinar waar de Spaanse versie van het rapport Postgroei en geopolitiek ten doop werd gehouden. De video is in het Engels.

Hans Rodenburg - armoedeconferentie Linksom

? Gemeenschaps-
politiek

20 januari 2024
Laten we als links werken aan échte gemeenschapspolitiek. Een manier van politiek bedrijven die minder focust op beleid en meer op het bouwen van gemeenschappen en het aangaan van duurzame relaties. Die oproep deed Hans Rodenburg van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks in een lezing op de jaarlijkse armoedeconferentie van Linksom!, de ledenbeweging van de PvdA. 

Anne Roeters & Hans Rodenburg - Postkapitalisme-karavaan Utrecht

? Postkapitalisme-karavaan Utrecht

4 december 2023
Waarom werken we harder dan ooit? Jaagt het kapitalisme ons op? Moeten we toe naar een 30-urige werkweek? We spraken met schrijver en journalist Koen Haegens, SCP-onderzoeker Anne Roeters, CNV-bestuurder Jan Pieter Daems, muzikant-schrijver Aafke Romeijn en Mariëtte Patijn, kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, over de strijd om onze tijd.

Postkapitalisme-karavaan Eindhoven

? Postkapitalisme-karavaan Eindhoven

10 november 2023
Hoe bereiken we dat grote bedrijven hun focus verschuiven van winst onttrekken naar waarde toevoegen? Daarover spraken onder meer Sander Heijne, journalist en schrijver van het boek Fantoomgroei, Rutger Claassen, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Vera Vrijmoeth, onderzoeker bij vakbond FNV, en Eva de Bruijn, fractievoorzitter van GroenLinks Eindhoven.

Postkapitalisme-karavaan in Kampen

? Postkapitalisme-karavaan Kampen

30 oktober 2023
De Postkapitalisme-karavaan was in Kampen om te praten over de coöperatieve samenleving! Steeds meer politieke partijen omarmen namelijk dit ideaal van een samenleving waarin burgers zich niet gedragen als consument of marktpartij maar collectief verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Hoe gaan we als samenleving de macht spreiden? En wat betekent het voor de overheid als burgers samen het eigenaarschap van voorzieningen opeisen?

Bernie Sanders

? In gesprek met Bernie Sanders

11 oktober 2023
In een uitverkochte zaal in Utrecht gingen we in gesprek met de wereldberoemde Amerikaanse senator Bernie Sanders over het breken van de macht van oligarchen, de strijd tegen ongelijkheid, de aanpak van de klimaatcrisis en het tegengaan van extremisme.

Boeklancering Er is wél een alternatief

? Boeklancering: Postkapitalisme

20 september 2023
Het kapitalisme is vastgelopen. Het pleegt roofbouw op de aarde en de mens. In het boek Er is wél een alternatief verkennen we hoe een postkapitalistische toekomst eruit zou kunnen zien. Kijk de boeklancering terug.

Sophie Bloemen

? Geopolitiek voorbij de groei

8 september 2023
Kan een Europese Unie die economische groei afzweert nog een speler zijn op het wereldtoneel? We organiseerden een Engelstalig webinar om het gesprek tussen degrowthers en geopolitieke denkers op gang te brengen, als onderdeel van het Europese project Geopolitics of a post-growth Europe

Kate Raworth houdt de Gaialezing 2023

? Gaialezing door Kate Raworth

22 april 2023
Vijf jaar na het verschijnen van haar boek over de donuteconomie blikte de Britse econoom terug op de introductie van dit vernieuwende economische model. Ook liet zij zien welke uitdagingen we moeten aanpakken om onze samenleving binnen de ringen van de donut te brengen.

Jason Hickel in TivoliVredenburg

? Jason Hickel: Voorbij het kapitalisme

8 maart 2023
Jason Hickel, auteur van Minder is meer en één van de aanjagers van de degrowth­-beweging, nam ons mee naar de postkapitalistische samenleving. Een samenleving waarin we overproductie, overconsumptie en economische groei vervangen door duurzaamheid, solidariteit en autonomie.

Saskia Kluit en Jaap Tielbeke

Conferentie Groeien dankzij grenzen

11 november 2022
Samen met de Wiardi Beckman Stichting en de Eerste Kamerfracties van PvdA en GroenLinks organiseerden we de conferentie Groeien dankzij grenzen in de Eerste Kamer. We gingen in gesprek over de mogelijkheden van een nieuwe economie waarin we grenzen stellen om onszelf en onze leefomgeving te beschermen, terwijl we iedereen uitzicht bieden op een gelukkig en gezond leven.

Lezing over metalen - TU München

? Lezing: Metalen voor een groen en digitaal Europa

5 juli 2022
Hoe komen we tot een spaarzaam, circulair gebruik van metalen voor de energietransitie en digitalisering? Daarover hield Richard Wouters een online voordracht voor studenten van de TU München. De lezing, in het Engels, was gebaseerd op het rapport Metalen voor een Groen en Digitaal Europa.

David Van Reybrouck houdt de Gaialezing

? Gaialezing door David Van Reybrouck

9 juni 2022
Schrijver David Van Reybrouck hield de eerste Gaialezing, over hoe burgers kunnen bijdragen aan een ambitieus klimaatbeleid en een ander economisch systeem.

Video Digital Summit GroenLinks

? Duurzame digitalisering

14 mei 2022
Wetenschappelijk Bureau GroenLinks leverde een bijdrage aan de Digital Summit van GroenLinks. De presentatie van Richard Wouters was gebaseerd op het rapport Metalen voor een Groen en Digitaal Europa.

Nienke Homan tijdens webinar over waterstof

? Webinar waterstof

18 maart 2022
Samen met de Green European Foundation, PvdA Duurzaam en Milieunetwerk GroenLinks hielden we een webinar over waterstof. We presenteerden hier ons rapport Greening hydrogen - Big issues around a small molecule.

Still uit explainervideo groene waterstof.

? Explainer groene waterstof

10 februari 2022
Wat is groene waterstof? En hoe zorgen we ervoor dat groene waterstof ook echt groen is? In deze video leggen we dat uit.

webinar metalen voor de energietransitie

? Webinar over metalen voor de energietransitie

7 januari 2022
De energietransitie vereist veel metalen. Hoe kunnen we daar zuinig mee omgaan? Over die vraag hielden de Green European Foundation en Wetenschappelijk Bureau GroenLinks een webinar.

Beeld uit video Groene Industriepolitiek

? Explainer Groene Industriepolitiek

30 maart 2021 
Deze video geeft uitleg over ons rapport over groene industriepolitiek. Aan de hand van vijf vragen geven we onze visie op het vergroenen van de zware industrie.

Presentatie aanbevingen herziening geldstelsel

Presentatie over het geldstelsel

24 februari 2021 
Dirk van Hoorn presenteert zijn rapport Herziening van ons geldstelsel: naar een weerbaar en duurzaam monetair-financieel systeem

Panelgesprek aanbevingen herziening geldstelsel

Panelgesprek presentatie geldstelsel

24 februari 2021 
Het panelgesprek met Rens van Tilburg (Sustainable Finance Lab), Hans Stegeman (Triodos Investment Management) en Edith Maat (Pensioenfederatie).

Reacties aanbevingen herziening geldstelsel

GroenLinks-politici over geldstelsel

24 februari 2021
Reacties van Laura Vissenberg (kandidaat-Tweede Kamerlid), Maarten Kavelaars (beleidsmedewerker financiën Tweede Kamer-fractie) en Vincent Hurkens (beleidsmedewerker financiën Europees Parlement) op ons rapport over het geldstelsel.

Beeld uit video van presentatie Sarah Hardus

Presentatie 'Migratie die werkt'

30 oktober 2020 
Sarah Hardus, project- en onderzoeksleider arbeidsmigratie, presenteert het rapport Migratie die werkt. In deze video de belangrijkste uitkomsten uit het project arbeidsmigratie.

Beeld uit reactie Paul Smeulders en Tineke Strik

Reacties op 'Migratie die werkt'

30 oktober 2020 
GroenLinks Tweede Kamerlid Paul Smeulders en GroenLinks Europarlementariër Tineke Strik geven hun reactie op het rapport Migratie die werkt. 

Afbeelding uit video masterclass over arbeidsmarkt

Masterclass #1 arbeidsmarkt

De uitgangspunten ‘werk geeft zekerheid’ en ‘werk moet lonen’ moeten voor alle werkenden gelden, maar in de coronacrisis bleek dat delen van de arbeidsmarkt ‘omwaaiden’. Wat kan de overheid doen om de balans te herstellen? Welk sociaal vangnet moet er komen voor zzp’ers en andere groepen zelfstandigen?

Still van de video opname van de masterclass 'De Nieuwe spelregels voor arbeidsmigratie & arbeidsmobiliteit'.

Masterclass #2 arbeidsmigratie

Het ideaal dat iedereen binnen Europa zou kunnen reizen, wonen en werken in gelijkwaardigheid, lijkt gepaard te gaan met een ‘race naar het afvoerputje’. Veelal Oost-Europese arbeidsmigranten belanden in Nederland in een schimmige industrie waar koppelbazen en uitzendbureaus de dienst uitmaken. 

Still van de opname van de masterclass 'De positie van jongeren'

Masterclass #3 jongeren

Jonge mensen ontspringen de dans bij corona, maar betalen wel de prijs. Ze zijn de generatie die opgroeien zonder basisbeurs en zijn hoge studieleningen aangegaan. Na beroepsopleiding of studie wacht hen geen vaste baan en op de oververhitte woningmarkt een betaalbaar dak boven je hoofd vinden is een beproeving.

Still van de video opname van de masterclass 'De Europese Green Deal'

? Masterclass #4 Green Deal

Gezonde natuur is geen hoax. De virussen die de wereld de afgelopen jaren teisterden, zijn aan elkaar verwant en hebben te maken met de manier waarop we met de natuur omgaan. Wat houdt de Green Deal in? Hoe moet GroenLinks omgaan met deze ‘routekaart om de EU-economie duurzaam te maken’?

Still van de opname van de masterclass 'Digitalisering'

Masterclass #5 digitalisering

Het blijven functioneren van onze samenleving in crisistijd is sterk afhankelijk van technologie. Net als de democratie. Tegelijkertijd kleven daar ook risico’s aan. Zitten er grenzen aan onze privacy? Deze masterclass gaat over de kansen maar ook over de keerzijde van technologie.