Jason Hickel in TivoliVredenburg

📽 Jason Hickel: Voorbij het kapitalisme

8 maart 2023
Jason Hickel, auteur van Minder is meer en één van de aanjagers van de degrowth­-beweging, nam ons mee naar de postkapitalistische samenleving. Een samenleving waarin we overproductie, overconsumptie en economische groei vervangen door duurzaamheid, solidariteit en autonomie.

Saskia Kluit en Jaap Tielbeke

📽 Conferentie Groeien dankzij grenzen

11 november 2022
Samen met de Wiardi Beckman Stichting en de Eerste Kamerfracties van PvdA en GroenLinks organiseerden we de conferentie Groeien dankzij grenzen in de Eerste Kamer. We gingen in gesprek over de mogelijkheden van een nieuwe economie waarin we grenzen stellen om onszelf en onze leefomgeving te beschermen, terwijl we iedereen uitzicht bieden op een gelukkig en gezond leven.

Lezing over metalen - TU München

📽 Lezing over metalen voor een groen en digitaal Europa

5 juli 2022
Hoe komen we tot een spaarzaam, circulair gebruik van metalen voor de energietransitie en digitalisering? Daarover hield Richard Wouters een online voordracht voor studenten van de TU München. De lezing, in het Engels, is gebaseerd op het rapport Metalen voor een Groen en Digitaal Europa.

David Van Reybrouck houdt de Gaialezing

📽 Gaialezing door David Van Reybrouck

9 juni 2022
Schrijver David Van Reybrouck hield de eerste Gaialezing, over hoe burgers kunnen bijdragen aan een ambitieus klimaatbeleid en een ander economisch systeem.

Video Digital Summit GroenLinks

📽 Sessie duurzame digitalisering

14 mei 2022
Wetenschappelijk Bureau GroenLinks leverde een bijdrage aan de Digital Summit van GroenLinks. De presentatie is gebaseerd op het rapport Metalen voor een Groen en Digitaal Europa.

Nienke Homan tijdens webinar over waterstof

📽 Webinar waterstof

18 maart 2022
Samen met de Green European Foundation, PvdA Duurzaam en Milieunetwerk GroenLinks hielden we een webinar over waterstof. We presenteerden hier ons rapport Greening hydrogen - Big issues around a small molecule.

Still uit explainervideo groene waterstof.

📽 Explainer groene waterstof

10 februari 2022
Wat is groene waterstof? En hoe zorgen we ervoor dat groene waterstof ook echt groen is? In deze video leggen we dat uit.

webinar metalen voor de energietransitie

📽 Webinar over metalen voor de energietransitie

7 januari 2022
De energietransitie vereist veel metalen. Hoe kunnen we daar zuinig mee omgaan? Over die vraag hielden de Green European Foundation en Wetenschappelijk Bureau GroenLinks een webinar.

Beeld uit video Groene Industriepolitiek

📽 Explainer Groene Industriepolitiek

30 maart 2021 
Deze video geeft uitleg over ons rapport over groene industriepolitiek. Aan de hand van vijf vragen geven we onze visie op het vergroenen van de zware industrie.

Presentatie aanbevingen herziening geldstelsel

📽 Presentatie over het geldstelsel

24 februari 2021 
Dirk van Hoorn presenteert zijn rapport Herziening van ons geldstelsel: naar een weerbaar en duurzaam monetair-financieel systeem

Panelgesprek aanbevingen herziening geldstelsel

📽 Panelgesprek presentatie geldstelsel

24 februari 2021 
Het panelgesprek met Rens van Tilburg (Sustainable Finance Lab), Hans Stegeman (Triodos Investment Management) en Edith Maat (Pensioenfederatie).

Reacties aanbevingen herziening geldstelsel

📽 Reacties GroenLinks-politici

24 februari 2021
Reacties van Laura Vissenberg (kandidaat-Tweede Kamerlid), Maarten Kavelaars (beleidsmedewerker financiën Tweede Kamer-fractie) en Vincent Hurkens (beleidsmedewerker financiën Europees Parlement) op ons rapport over het geldstelsel.

Beeld uit video van presentatie Sarah Hardus

📽 Presentatie 'Migratie die werkt'

30 oktober 2020 
Sarah Hardus, project- en onderzoeksleider arbeidsmigratie, presenteert het rapport Migratie die werkt. In deze video de belangrijkste uitkomsten uit het project arbeidsmigratie.

Beeld uit reactie Paul Smeulders en Tineke Strik

📽 Reacties op 'Migratie die werkt'

30 oktober 2020 
GroenLinks Tweede Kamerlid Paul Smeulders en GroenLinks Europarlementariër Tineke Strik geven hun reactie op het rapport Migratie die werkt. 

Afbeelding uit video masterclass over arbeidsmarkt

📽 Masterclass #1 arbeidsmarkt

De uitgangspunten ‘werk geeft zekerheid’ en ‘werk moet lonen’ moeten voor alle werkenden gelden, maar in de coronacrisis bleek dat delen van de arbeidsmarkt ‘omwaaiden’. Wat kan de overheid doen om de balans te herstellen? Welk sociaal vangnet moet er komen voor zzp’ers en andere groepen zelfstandigen?

Still van de video opname van de masterclass 'De Nieuwe spelregels voor arbeidsmigratie & arbeidsmobiliteit'.

📽 Masterclass #2 arbeidsmigratie

Het ideaal dat iedereen binnen Europa zou kunnen reizen, wonen en werken in gelijkwaardigheid, lijkt gepaard te gaan met een ‘race naar het afvoerputje’. Veelal Oost-Europese arbeidsmigranten belanden in Nederland in een schimmige industrie waar koppelbazen en uitzendbureaus de dienst uitmaken. 

Still van de opname van de masterclass 'De positie van jongeren'

📽 Masterclass #3 jongeren

Jonge mensen ontspringen de dans bij corona, maar betalen wel de prijs. Ze zijn de generatie die opgroeien zonder basisbeurs en zijn hoge studieleningen aangegaan. Na beroepsopleiding of studie wacht hen geen vaste baan en op de oververhitte woningmarkt een betaalbaar dak boven je hoofd vinden is een beproeving.

Still van de video opname van de masterclass 'De Europese Green Deal'

📽 Masterclass #4 Green Deal

Gezonde natuur is geen hoax. De virussen die de wereld de afgelopen jaren teisterden, zijn aan elkaar verwant en hebben te maken met de manier waarop we met de natuur omgaan. Wat houdt de Green Deal in? Hoe moet GroenLinks omgaan met deze ‘routekaart om de EU-economie duurzaam te maken’?

Still van de opname van de masterclass 'Digitalisering'

📽 Masterclass #5 digitalisering

Het blijven functioneren van onze samenleving in crisistijd is sterk afhankelijk van technologie. Net als de democratie. Tegelijkertijd kleven daar ook risico’s aan. Zitten er grenzen aan onze privacy? Deze masterclass gaat over de kansen maar ook over de keerzijde van technologie.