Beeld uit video Groene Industriepolitiek

📽 Explainer Groene Industriepolitiek

30 maart 2021 
Naast een rapport maakten we ook we een explainer video. Aan de hand van vijf vragen geven we hierin onze visie op het vergroenen van de zware industrie.

Presentatie aanbevingen herziening geldstelsel

📽 Presentatie 'Herziening van ons geldstelsel'

24 februari 2021 
Dirk van Hoorn presenteert zijn rapport ‘Herziening van ons geldstelsel: naar een weerbaar en duurzaam monetair-financieel systeem’. 

Panelgesprek aanbevingen herziening geldstelsel

📽 Panelgesprek presentatie geldstelsel

24 februari 2021 
Het panelgesprek met Rens van Tilburg (Sustainable Finance Lab), Hans Stegeman (Triodos Investment Management) en Edith Maat (Pensioenfederatie).

Reacties aanbevingen herziening geldstelsel

📽 Reacties GroenLinks-politici

24 februari 2021
Reacties van Laura Vissenberg (kandidaat-Tweede Kamerlid), Maarten Kavelaars (beleidsmedewerker financiën Tweede Kamer-fractie) en Vincent Hurkens (beleidsmedewerker financiën Europees Parlement).

Beeld uit video van presentatie Sarah Hardus

📽 Presentatie 'Migratie die werkt'

30 oktober 2020 
Sarah Hardus, project- en onderzoeksleider arbeidsmigratie, presenteert het rapport Migratie die werkt. In deze video de belangrijkste uitkomsten uit het project arbeidsmigratie.

Beeld uit reactie Paul Smeulders en Tineke Strik

📽 Reacties op 'Migratie die werkt'

30 oktober 2020 
GroenLinks Tweede Kamerlid Paul Smeulders en GroenLinks Europarlementariër Tineke Strik geven hun reactie op het rapport Migratie die werkt. 

Afbeelding uit video masterclass over arbeidsmarkt

📽 Masterclass #1 arbeidsmarkt

De uitgangspunten ‘werk geeft zekerheid’ en ‘werk moet lonen’ moeten voor alle werkenden gelden, maar in de coronacrisis bleek dat delen van de arbeidsmarkt ‘omwaaiden’. Wat kan de overheid doen om de balans te herstellen? Welk sociaal vangnet moet er komen voor zzp’ers en andere groepen zelfstandigen?

Still van de video opname van de masterclass 'De Nieuwe spelregels voor arbeidsmigratie & arbeidsmobiliteit'.

📽 Masterclass #2 arbeidsmigratie

Het ideaal dat iedereen binnen Europa zou kunnen reizen, wonen en werken in gelijkwaardigheid, lijkt gepaard te gaan met een ‘race naar het afvoerputje’. Veelal Oost-Europese arbeidsmigranten belanden in Nederland in een schimmige industrie waar koppelbazen en uitzendbureaus de dienst uitmaken. 

Still van de opname van de masterclass 'De positie van jongeren'

📽 Masterclass #3 jongeren

Jonge mensen ontspringen de dans bij corona, maar betalen wel de prijs. Ze zijn de generatie die opgroeien zonder basisbeurs en zijn hoge studieleningen aangegaan. Na beroepsopleiding of studie wacht hen geen vaste baan en op de oververhitte woningmarkt een betaalbaar dak boven je hoofd vinden is een beproeving.

Still van de video opname van de masterclass 'De Europese Green Deal'

📽 Masterclass #4 Green Deal

Gezonde natuur is geen hoax. De virussen die de wereld de afgelopen jaren teisterden, zijn aan elkaar verwant en hebben te maken met de manier waarop we met de natuur omgaan. Wat houdt de Green Deal in? Hoe moet GroenLinks omgaan met deze ‘routekaart om de EU-economie duurzaam te maken’?

Still van de opname van de masterclass 'Digitalisering'

📽 Masterclass #5 digitalisering

Het blijven functioneren van onze samenleving in crisistijd is sterk afhankelijk van technologie. Net als de democratie. Tegelijkertijd kleven daar ook risico’s aan. Zitten er grenzen aan onze privacy? Deze masterclass gaat over de kansen maar ook over de keerzijde van technologie.