De Tweede Kamerverkiezingen lieten weer haarscherp zien hoe verdeeld ons land is. Terwijl ons land voor mensen met veel bezit en een theoretische opleiding nog altijd een prachtig land lijkt te zijn, komt een steeds grotere groep mensen in de knel door torenhoge huurlasten, stagnerende inkomens, hoge zorgkosten en een steeds dieper gevoel van onzekerheid.

Opiniemakers raken dan ook niet uitgeschreven over de spanningen die zij zien in de samenleving: tussen ‘afgehaakt en ‘aangehaakt’ Nederland, tussen de ‘hoopvollen’ en de ‘hooplozen’ en tussen de ‘kansarmen’ en de ‘kansrijken’. Maar in hoeverre leggen al die analyses nou echt bloot wat we zien gebeuren in onze samenleving? Is het niet tijd om een veel oudere maatschappijanalyse af te stoffen? Namelijk die van sociale klasse?

Deze avond verkennen we samen wat het zou betekenen om weer expliciet door de lens van verschillende klassen naar onze samenleving te kijken. Moeten we anders gaan denken over ‘de onderkant van de samenleving’ en over de manier waarop de politiek de samenleving vertegenwoordigt? Wat betekent het klassenperspectief voor ons denken over ‘sociale mobiliteit’ en over ‘kansengelijkheid’? En in hoeverre kan het ervoor zorgen dat er eindelijk werk wordt gemaakt van het al jarenlang met de mond beleden voornemen om praktische beroepen nu écht eens beter te gaan waarderen?

Kortom: Hoe zou echte klassenpolitiek er anno 2024 uit kunnen zien?

Over die vragen praten we met Ewald Engelen en Denise Harleman. Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam en Harleman is oprichter van Collectief Kapitaal, een beweging die samen werkt aan echte bestaanszekerheid.

Daarnaast gaan we uitgebreid in op de vraag wat een groter bewustzijn van sociale klasse zou kunnen betekenen voor lokaal beleid en de manier waarop lokale politici en beleidsmakers met hun inwoners omgaan. Dat doen we met Jaimi Keirouz, oprichtster van Mizeen: voor multiculturele vraagstukken en hulpverlening, met Marianne Schouten, hulpverlener en raadslid in Enschede namens GroenLinks, en met Harmjan Vedder, wethouder in Enschede namens de ChristenUnie.

En natuurlijk gaan we graag in gesprek met iedereen in de zaal. Je bent van harte welkom om aan te sluiten en mee te discussiëren. Maar liever luisteren mag natuurlijk ook.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Postkapitalisme-karavaan, een serie evenementen in aansluiting op het boek Er is wél een alternatief. De avond wordt geleid door Hans Rodenburg, medesamensteller van het boek. 

Zit je even krap bij kas? Geen probleem! Stuur een mail naar hrodenburg@groenlinks.nl en we zetten je op de gastenlijst.