Groene waterstof wordt gemaakt uit water en groene stroom. Het gas kan worden gebruikt als energiedrager en als grondstof, ter vervanging van fossiele brandstoffen. Maar de productie ervan vraagt veel groene stroom. Groene waterstof zal tot ver in het volgende decennium schaars zijn.

Programma

In dit webinar behandelen we een drietal mogelijke oplossingen voor de schaarste aan groene waterstof:

 • blauwe waterstof: deze wordt geproduceerd uit aardgas, waarbij het grootste deel van de CO2 wordt opgeslagen onder de zeebodem;
 • een waterstofladder: deze geeft de meest essentiële toepassingen van waterstof voorrang;
 • import van groene waterstof uit landen met veel zon, wind en ruimte.

Tevens bespreken we de rol van Nederland in de waterstofeconomie. Daarbij gaat het om vragen als:

 • Vereist het stoppen met Russisch aardgas een herziening van de waterstofstrategie? Minder blauwe, meer groene waterstof?
 • Welke industrieën hebben een toekomst in een duurzaam Nederland en hoe groot is hun vraag naar waterstof?
 • Welke infrastructuur is er nodig voor het transport van waterstof en afgeleide producten?
 • Hoe worden de kosten van de opschaling van groene waterstofproductie verdeeld tussen overheid en bedrijfsleven?

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en PvdA Duurzaam trappen het webinar af met inleidingen. Na de reacties van een viertal volksvertegenwoordigers uit het Europees Parlement en de Tweede Kamer is er ruimte voor discussie tussen de deelnemers.

Sprekers

 • Mohammed Chahim (Europarlementariër PvdA)
 • Bas Eickhout (Europarlementariër GroenLinks)
 • Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid GroenLinks)
 • Joris Thijssen (Tweede Kamerlid PvdA)
 • Evert Nieuwenhuis (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)
 • Richard Wouters (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)
 • Paul Apeldoorn (PvdA Duurzaam)
 • Nienke Homan (voorzitter Sustainable Hydrogen Club)
 • Titia van Leeuwen (Milieunetwerk GroenLinks) - voorzitter

Voorbereiding

Je kunt je voorbereiden op het webinar met deze publicaties:

Organisatie

Dit webinar wordt georganiseerd door de Green European Foundation met steun van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, met de financiële steun van het Europees Parlement aan de Green European Foundation, in samenwerking met de werkgroep PvdA Duurzaam en Milieunetwerk GroenLinks.

Webinar gemist?

Het webinar is voorbij, maar je kunt het nog wel terugkijken: