’S Jongers en Thijssen sloegen begin dit jaar de handen ineen voor de discussienotitie Samen onze toekomst in handen nemen. Daarin schetsen zij een beeld van het groene en sociale Nederland van morgen, waarin bestaanszekerheid en klimaatrechtvaardigheid hand in hand gaan. 

Willem Drees op affiche PvdA, 1952
Willem Drees

Dat hun stuk goed viel mag blijken: tijdens de zomermaanden waren ze beiden voorzitter van de eerste gezamenlijke programmacommissie van PvdA en GroenLinks. De eerder ingezette lijn trekken ze daarin voort. En onlangs verscheen hun gezamenlijke bundel Het tij keren: samen voor een hoopvolle toekomst

In de Willem Drees-lezing zullen zij ons meenemen in hun visie op het concept bestaans(on)zekerheid: wat betekent dat in het nu en in de toekomst? Zij zullen stilstaan bij wat er nodig is om voor iedereen een vrij, zeker en waardig bestaan te borgen. En hoe we kunnen toegroeien naar een samenleving en economie waarin de grenzen van het menselijke welzijn en dat van de planeet gerespecteerd worden. Een urgent verhaal over optimisme.

Programma

19:30 - 20:00 uur
Inloop

20:00 - 20:05 uur
Welkom door voorzitter Willem Drees-lezing, Mariëtte Hamer

20:05 - 20:30 uur
Uitreiking winnende essay door Monika Sie Dhian Ho met voordracht door winnende
student Haagse Hogeschool

20:30 - 21:30 uur
Lezing door Tim ’S Jongers en Noortje Thijssen met muzikale omlijsting

21:30 - 21:55 uur
Interactief deel met jongerenorganisaties en zaal

21:55 - 22:00 uur
Afsluiting door Mariëtte Hamer

22:00 - 23:00 uur
Borrel

Over Drees gesproken

De stichting Willem Drees-lezing stelt zich ten doel om de grote betekenis die dr. Willem Drees heeft gehad voor de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat in de 20ste eeuw te herinneren door jaarlijks een publieke lezing te organiseren. Met behulp van deze lezingen wil de stichting de principes van de verzorgingsstaat actualiseren en verdiepen. De stichting hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan het waarborgen van een rechtvaardige en democratische verdeling van kennis, inkomen en macht in Nederland en daarbuiten.