Incidenten van falende togadragers geven regelmatig aanleiding tot kritiek. Een jonge rechter benadrukt in deze Helling dat het vertrouwen in het recht steeds opnieuw verworven moet worden.

Helling herfst 2012 omslag klein
Helling herfst 2012 omslag klein

Dit herfstnummer levert een bijdrage aan het noodzakelijke onderhoud van het recht.

Niet door in abstracto over de rechtsstaat te filosoferen, maar door de beroepsgroepen onder de loep te nemen die instaan voor een goed verloop van het recht: rechters, officieren van justitie en advocaten.

De auteurs van deze Helling onderstrepen het belang van een open communicatie met de wereld en een onafhankelijke advocatuur, bekritiseren de aanname dat Nederland strenger wil straffen en andere zogenaamde vanzelfsprekendheden, en pleiten voor een evenwichtige omgang met autoriteit.

Ga voor meer informatie naar de Togadragers in het recht.