Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in. 🍪

Gaya Herrington
artikel

Geopolitics beyond growth

The degrowth movement is rapidly gaining popularity in Europe. It advocates renouncing economic growth. But without growth, can we still stand up for our values...

22 mrt 2023

Lees meer
Jason Hickel in TivoliVredenburg
artikel Kapitalisme

Verslag evenement Jason Hickel - Voorbij het kapitalisme

Op 8 maart organiseerden wij een avond met economisch antropoloog Jason Hickel, auteur van de bestseller 'Minder is meer' en één van de aanjagers van de...

21 mrt 2023

Lees meer
Podcast-polarisatie-Miltenburg-De-Voogd
artikel Politiek

Polarisatie en scheidslijnen?!

Polarisatie, tegenstellingen en scheidslijnen. Dat zijn de buzz-woorden na de Provinciale Statenverkiezingen. Maar zien we dit ook terug in wetenschappelijk...

20 mrt 2023

Lees meer
Podcast waterkwaliteit Diek en Mager
artikel Milieu

De nieuwe stikstofcrisis: ons water

Als ons water niet snel schoner wordt, dreigt een nieuwe stikstofcrisis, die het land op slot gooit. We spreken erover met Renske Diek van Natuurmonumenten en...

14 mrt 2023

Lees meer
Sloot en watertoren
artikel Verkiezingen

Waterschappen moeten aquathermie aanzwengelen

Aquathermie, warmte gewonnen uit water, kan in Nederland ruim de helft van de gebouwde omgeving van warmte voorzien. Dat is goed nieuws, want aquathermie is...

05 mrt 2023

Lees meer
Gaya Herrington
artikel De Helling

“Een samenleving gebaseerd op overheersing stort vroeg of laat in”

De 'degrowth'-beweging wint snel aan populariteit in Europa. Zij bepleit het afzweren van economische groei. Maar kunnen we zonder groei nog voor onze waarden...

27 feb 2023

Lees meer
Lisa-Westerveld-Jeudgzorg-Jeugdhulp
artikel Zorg

Hoe we alle kinderen de juiste zorg bieden

Al jaren knokt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld voor de jeugdhulp. We praten met haar over de oorzaken van de diepe crisis in de jeugdhulp en over de vraag hoe...

27 feb 2023

Lees meer
Portretfoto Noortje Thijssen
artikel Werk

Wie staakt is solidair

Toen ik begin vorige week van station Amsterdam Centraal naar huis liep, leek het station op een vuilnisbelt. Dat was ook het geval in steden als Den Bosch en...

27 feb 2023

Lees meer
Westelijke Balkan
artikel Europa

Maak een eind aan het Nederlands isolationisme op de Balkan

Onder invloed van euroscepsis en wantrouwen onder de Nederlandse bevolking heeft Den Haag lange tijd de uitbreiding van de Europese Unie gefrustreerd. Dat had...

23 feb 2023

Lees meer
wateroverlast
artikel Verkiezingen

Nederland klimaatbestendig – waterschappen, pak je rol!

Het inzicht is doorgebroken in bestuurlijk Nederland: de aanpassing aan een veranderend klimaat en tegengaan van een nog grotere klimaatcrisis noodzaken ons om...

16 feb 2023

Lees meer
Schoorsteen - arbeider - vuist
artikel Groene industrie

Zonder strijd verandert er niets

De afgelopen tijd heeft het Netwerk Klimaat FNV de ontwikkeling van een rood-groene agenda voor bestaanszekerheid en perspectief in de industrie met veel...

16 feb 2023

Lees meer
Podcast Besturen met idealen #6 met Hagar Roijackers
artikel Politiek

In gesprek met Hagar Roijackers

Water is bepalend voor de geschiedenis én de toekomst van Nederland. Zeespiegelstijging en zware regenval, maar ook droogte en watervervuiling stellen ons voor...

15 feb 2023

Lees meer