Juist in de huidige vervuilende industrie voelen mensen veel verbondenheid met hun werk, zijn de arbeidsvoorwaarden goed en zijn werknemers goed georganiseerd binnen vakbonden. Hoe zorgen we ervoor dat we deze voorwaarden en solidariteit behouden in de transitie naar een groene economie? Welke obstakels zorgen ervoor dat de omslag naar nieuw werk moeizaam verloopt?

In dit vervolgproject bouwen we voort op het manifest De toekomst van werk in de zware industrie, dat stelt dat ‘groene banen goede banen moeten zijn’. We beogen te concretiseren wat een ‘goede groene baan’ is en uit te zoeken hoe het verschil in arbeidsvoorwaarden tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ banen kan worden overbrugd.

werk
Illustratie: Arianne Faber

Dit onderzoeken we door het organiseren van een expertmeeting met onderzoekers en betrokkenen. We gaan in een nieuwe podcastserie in gesprek met denkers over de toekomst van werk in de energietransitie, en met doeners die in de praktijk aan betere arbeidsvoorwaarden en solidariteit werken. Ook praten we met werknemers die zelf al de stap naar een klimaatbaan hebben gemaakt. Ten slotte publiceren we de conclusies in een essay in ons tijdschrift de Helling.

Verslag expertmeeting

In maart 2023 organiseerde Wetenschappelijk Bureau GroenLinks een expertmeeting over goed werk in de groene economie. We brachten in kaart wat er in de praktijk al gebeurt binnen de vakbeweging, het onderwijs en de technieksector om ervoor te zorgen dat groene banen ook goede banen zijn. Daarnaast voerden we een discussie over de toekomst van werk, de voorwaarden waaraan groene banen moeten voldoen, en hoe solidariteit en verbondenheid met werk behouden kunnen worden in de bredere context van digitalisering en flexibilisering op de arbeidsmarkt.

Download het verslag van de expertmeeting

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten rond groene industriepolitiek? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met projectleider Meike Vedder: mvedder@groenlinks.nl