Juist in de huidige vervuilende industrie voelen mensen veel verbondenheid met hun werk, zijn de arbeidsvoorwaarden goed en zijn werknemers goed georganiseerd binnen vakbonden. Hoe zorgen we ervoor dat we deze voorwaarden en solidariteit behouden in de transitie naar een groene economie? Welke obstakels zorgen ervoor dat de omslag naar nieuw werk moeizaam verloopt?

werk
Illustratie: Arianne Faber

Dit project werd uitgevoerd in 2023. Het bouwde voort op het manifest De toekomst van werk in de zware industrie, dat stelt dat ‘groene banen goede banen moeten zijn’. We onderzochten wat een ‘goede groene baan’ is en hoe het verschil in arbeidsvoorwaarden tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ banen kan worden overbrugd.

Projectleider Meike Vedder organiseerde een expertmeeting met onderzoekers en betrokkenen, maakte een podcastserie en schreef een essay voor tijdschrift de Helling.

Verslag expertmeeting

In maart 2023 organiseerde Wetenschappelijk Bureau GroenLinks een expertmeeting over goed werk in de groene economie. We brachten in kaart wat er in de praktijk al gebeurt binnen de vakbeweging, het onderwijs en de technieksector om ervoor te zorgen dat groene banen ook goede banen zijn. Daarnaast voerden we een discussie over de toekomst van werk, de voorwaarden waaraan groene banen moeten voldoen, en hoe solidariteit en verbondenheid met werk behouden kunnen worden in de bredere context van digitalisering en flexibilisering op de arbeidsmarkt.

Download het verslag van de expertmeeting

Onderzoek & publicaties

Bekijk het overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken.