Wetenschappelijk Bureau GroenLinks onderzoekt deze vragen in een aantal deelonderzoeken. Hieronder staan de afgeronde en lopende projecten.

Cover van publicatie Groene industriepolitiek

Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw

Hoe ziet een groene industrie eruit? Is Nederland een geschikte locatie voor een groene industrie? Zo ja, welke industrie heeft toekomst in Nederland en welke niet? Op welke manier draagt een groene industrie bij aan brede welvaart? Wat is de rolverdeling tussen industrie, overheden en andere betrokken partijen? Wat is, kortom, een groen-linkse visie op groene industriepolitiek?

Deze en andere vragen komen aan bod in ons overkoepelende rapport Groene industriepolitiek – Bouwen aan een de Groene Eeuw. Op deze pagina vind je ook een video waarin we de kern van ons rapport uitleggen, opiniestukken, verslagen van expertmeetings en nog veel meer.

Groene waterstof

Groene waterstof is cruciaal voor een groene industrie en het bouwen van een groene waterstofeconomie is dan ook een belangrijk onderdeel van groene industriepolitiek. Gelukkig trekt het huidige kabinet er miljarden voor uit. Maar dit wil niet zeggen dat er ook tijdig voldoende groene waterstof voorhanden is. Hoe zorgen we ervoor dat de industrie zo snel mogelijk aan de slag kan met groene waterstof? En welk beleid zorgt ervoor dat waterstof ook echt groen wordt?

Ons rapport Greening Hydrogen - Big issues around a small molecule bespreekt hoe we zo snel mogelijk voor voldoende groene waterstof zorgen. Op deze pagina vind je ook een uitlegvideo, een position paper en nog veel meer.

Greening hydrogen - cover

De toekomst van werk in de zware industrie

Wat betekent de energietransitie voor werknemers? De vooruitzichten zijn positief: in Nederland zou de energietransitie voor maar liefst 76.000 nieuwe banen kunnen zorgen. Maar als we alleen op aantallen banen focussen, blijft een complexe realiteit onzichtbaar. Veel werknemers in de ‘oude industrie’ maken zich terecht zorgen over hun toekomst. Naast nieuwe banen die erbij komen, zullen er ook banen verloren gaan, of ingrijpend veranderen en andere vaardigheden vereisen. Wat betekent dit voor werknemers en hoe bieden we ze perspectief?

Goed werk in de groene economie

Klimaatbanen zijn de banen van de toekomst. Meebouwen aan de energietransitie moet een aantrekkelijk vooruitzicht zijn. Maar hoe ziet goed werk in de nieuwe groene economie eruit?