RAPPORT

In Greening hydrogen – Big issues arond a small molecule geeft Wetenschappelijk Bureau voor de Green European Foundation een overzicht van de meest controversiële kwesties rondom waterstof.

De eerste belangrijke kwestie is blauwe waterstof. Deze wordt geproduceerd uit aardgas, waarbij het grootste deel van de CO2 wordt afgevangen en ondergronds opgeslagen. Blauwe waterstof zou een nuttige rol kunnen spelen in een overgangsfase, maar hoe vermijden we een lock-in die de opkomst van groene waterstof vertraagt?

Een tweede aspect, de waterstofladder, stelt ons in staat te bepalen welke groene waterstoftoepassingen voorrang moeten krijgen om zo tekorten te voorkomen.

Een derde kwestie is de import van waterstof uit landen buiten de EU die rijk zijn aan zonne- of windenergie. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen. Hoe zorgen we ervoor dat de mensen in deze landen daadwerkelijk profiteren van de waterstofhandel? En hoe beperken we de geopolitieke risico's van afhankelijkheid van waterstofinvoer?

Het rapport sluit af met twintig politieke aanbevelingen.

Uitlegvideo

Naast een rapport maakten we ook we een video. Wat is groene waterstof precies? En hoe zorgen we ervoor dat groene waterstof ook echt groen is? In deze video leggen we dat uit.

De video speelt af via YouTube Afspelen op YouTube

Webinar

Op 18 maart 2022 organiseerden we samen met de Green European Foundation, PvdA Duurzaam en Milieunetwerk GroenLinks een webinar over waterstof. Tot de sprekers behoorden Bas Eickhout (Europarlementariër GroenLinks), Mohammed Chahim (Europarlementariër PvdA), Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid GroenLinks), Joris Thijssen (Tweede Kamerlid PvdA) en Nienke Homan (Sustainable Hydrogen Club). Je kunt het webinar hier terugkijken.

De video speelt af via YouTube Afspelen op YouTube

Meer informatie

Neem contact op met project- en onderzoeksleider Richard Wouters (rwouters@groenlinks.nl).