Dit heeft te maken met de tekorten aan woningen, waardoor niet alle woningzoekenden op dit moment aan bod kunnen komen. Maar dat is niet alles. De woonlasten van lagere inkomens zijn relatief (te) hoog en nemen door huurstijgingen en hogere stookkosten toe. Middeninkomens hebben geen toegang tot de sociale huur meer, en zij moeten uitwijken naar duurdere, particuliere huurwoningen. Ondertussen worden hogere inkomens bevoordeeld door de subsidiëring van het eigenwoningbezit. En tenslotte zien we in de grote steden een spiraal van prijsopdrijving, onder meer door een speculatieve vraag van woningbeleggers, terwijl in meer perifere regio's de woningmarkt nog niet hersteld lijkt te zijn van de vorige crisis.

Cover publicatie Regie op volkshuisvesting

Regie op volkshuisvesting

In de publicatie Regie op volkshuisvesting presenteren we een aantal structurele oplossingen om de volkshuisvesting fundamenteel te herzien. Al deze aanbevelingen vloeien voort uit de opvatting dat duurzame en sociale waarden als gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit bij volkshuisvesting leidend moeten zijn, en niet de wetten van de markt of de grillen van de politiek. Deze bundel bevat een aantal artikelen die inzicht geven in de geschiedenis van wonen in Nederland, in het ontstaan van de problemen bij het toekennen van woningen, de problemen rondom zeggenschap en de vragen over de betaalbaarheid.

Onderzoek & publicaties

Bekijk het overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken.