Emmie Spape

Emmie Spape (1999) zet zich bij GroenLinks in voor een groene, rechtvaardige economie. Zij organiseert voor Wetenschappelijk Bureau GroenLinks evenementen en liep hiervoor stage bij de Eerste Kamerfractie van GroenLinks.

Emmie heeft een brede achtergrond in de sociale wetenschappen en doet een master gedragseconomie aan de Universiteit van Amsterdam.