Omslag bundel Het kapitalisme voorbij

In een strak uitgewerkt betoog pleiten Daniel Boomsma en Oscar Menger voor een ‘klimaatinkomen’. Zo wordt klimaatbeleid nadrukkelijker gekoppeld aan sociaal beleid.

Aan de hand van een alledaagse confrontatie over een blikje dat ergens wordt achtergelaten weet Marina Lacroix te verwoorden hoe velen van ons gevangen zitten in de logica van het kapitalisme. Haar fraaie essay bevat een zorgvuldig onderbouwd pleidooi voor ‘klein verzet’ en ‘vriendelijkheid’.

Michiel Nanninga breekt een lans voor het centraal stellen van gemeenschappelijke waarden en het herwaarderen van de publieke sector. Daarmee biedt hij perspectief op een hernieuwd vertrouwen tussen burgers en de overheid.

Met zijn kritiek op het techno-feodalisme heeft Niels Niessen een sterk pleidooi geschreven om onze publieke ruimte terug te claimen. Zijn analyse van de verwevenheid tussen het kapitalisme en de inzet van digitale controlemechanismen bevat aanknopingspunten voor een vernieuwde linkse agenda.

Valerie Schreur beschrijft op indrukwekkende wijze het geweld dat het kapitalistisch systeem aanricht. Door de inzet van een nieuw vocabulaire lukt het Valerie tot de politieke verbeelding te spreken en zo nieuwe ruimte in het denken te creëren. 

Het essay van Seppe De Meulder en Sara Van Rompaey klinkt lang na in het hoofd en in het hart van wie het heeft gelezen. Het bevat het een hartstochtelijk pleidooi voor daadkracht en voor een meer persoonlijke betrokkenheid bij de mensen die lijden onder ons huidige systeem. Want zoals de auteurs het zelf mooi verwoorden: “Hoop is niet het resultaat van de openbaring van een utopie. Hoop is het resultaat van verzet tegen de noodtoestand.” Met dit essay won het Belgische auteursduo de Gaia-essaywedstrijd 2022.

Jaar: 2022
Aantal pagina's: 72
Prijs: € 7,99
Uitgever: Van Gennep
ISBN: 9789461645753