Hoe kan links zich in de toekomst het beste organiseren? Josje den Ridder geeft een overzicht van de opties. Als links in de nabije toekomst een rol van betekenis wil spelen, dan zal zij op zijn minst proberen haar idealen (ook) via de representatieve democratie te verwezenlijken.

De toekomst van links is groen, betoogt Jasper Blom. Want solidariteit en diversiteit vragen om meer dan linkse politiek. Het ecologisme biedt een antwoord, omdat het draait om de verbondenheid van de mens met zijn omgeving.

Het is tijd om de linkse vrijheidsstrijd te hervatten, stelt Rens van Tilburg. “Er is ook de noodzaak van links. Want hoewel de menselijke mogelijkheden vandaag de dag ongekend zijn, ook de bedreigingen zijn dat. Nooit was de ongelijkheid groter.”

Verder in dit nummer: een linkse agenda voor de verzorgingsstaat, de terugkomst van de politieke strijd in Europa door Syriza, laat terroristen niet bepalen wie onze helden zijn, zes voorwaarden voor linkse vernieuwingen en meer.