Veel mensen reageerden ongelovig; in Nederland was zoiets ondenkbaar. Sommigen meenden zelfs dat het bericht over Trudeau afkomstig was van een nepaccount. Maar amper drie weken later kwam Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, met eenzelfde voorstel. In het tv-programma Buitenhof pleitte hij voor een coronapas als voorwaarde voor toegang tot de werkvloer.

Al de volgende dag steunden het kabinet en twee grote werkgeversorganisaties dat voorstel. Het OLVG gaf diezelfde dag een duidelijk antwoord op de vraag van haar directeur. Het was vóór vaccineren maar tegen een vaccinatiebewijs op de werkvloer: “Vaccinatie is een recht, geen plicht”.

Op dit moment onderzoekt het demissionaire kabinet een wetswijziging om het werkgevers mogelijk te maken hun werknemers om een CTB (coronapas) te vragen. Tegelijk wordt ingezet op brede invoering van het zogenaamde 2G-systeem (alleen toegang tot werk of publieke ruimten voor gevaccineerden of genezen verklaarden). Burgers en deskundigen blijken intussen diep verdeeld over noodzaak, effectiviteit en rechtvaardigheid van coronatoegangsbewijzen. Dat was al zo, maar tot nu toe was er nog een beperkte keuzevrijheid. Met de coronapas op het werk verandert vaccinatiedrang in dwang, want wie niet werkt, zal niet eten.

Het betekent dat de overheid iedereen die niet gehoorzaamt aan haar gebod met een QR-code kan marginaliseren. Daarmee krijgt die overheid in één klap een uitzonderlijke macht, want burgers kunnen nu gestraft worden met uitsluiting van het maatschappelijk verkeer of werk zonder dat er een rechter aan te pas komt –  een voor Nederland ongekende situatie.

“ Met de coronapas op het werk kan de overheid burgers straffen met uitsluiting zonder tussenkomst van een rechter ”

Bovendien is het twijfelachtig of deze maatregel bijdraagt tot het doel, verlichting van de druk op de IC’s. Waarom zou je ongevaccineerden uitsluiten als gevaccineerden ook corona kunnen overdragen? En waarom zouden we er niet bij iedereen, zowel gevaccineerden als ongevaccineerden, op kunnen vertrouwen dat ze bij klachten thuisblijven en zich laten testen?

De argumenten buitelen over elkaar, maar er doemt een duidelijk patroon op. Aan de ene kant zien we critici zoals Van den Bosch een beroep doen op grondrechten zoals gelijke behandeling, vrijheid van samenkomst, (medische) privacy en de onschendbaarheid van het lichaam. Aan de andere kant voeren bestuurders als Bruls steeds het utilitaire argument aan dat het doel de middelen heiligt, ook als daarvoor principes moeten wijken. Sinds de coronacrisis hebben grondrechten het telkens afgelegd tegen dit utilitaire argument. Veiligheid zou zwaarder wegen dan vrijheid. ‘Nood breekt wet.’

Is dit terecht? Niet zonder democratische deliberatie. Dat dit een noodtoestand is, lijkt misschien evident. Maar wat die nood precies is en hoe groot die is, is niet eenduidig of objectief meetbaar. Daarover kan men sterk van mening verschillen, zoals blijkt uit al meer dan anderhalf jaar woedende maatschappelijke en wetenschappelijke strijd over de aard en de ernst van de coronacrisis. Je beroepen op een noodtoestand is dus een politieke keuze.

Een aanverwante vraag is hoe lang je überhaupt van nood kunt spreken. Zolang er geen harde criteria en geen maximale termijn aan worden gesteld, is een noodtoestand in principe permanent. In autoritaire regimes is het afkondigen van de noodtoestand een geliefde manier om de staat meer bevoegdheden te geven. Zou het kunnen dat wij naar zo’n regime aan het afglijden zijn?

Verbazend is ook het tempo waarmee in die veronderstelde noodtoestand nieuwe maatregelen steeds worden doorgevoerd. Het parlement krijgt daarbij nauwelijks de tijd, soms maar een paar uur, voor de noodzakelijke deliberatie. Die tijdsduur lijkt volkomen ontoereikend om de verschillende zienswijzen en alternatieven goed te bestuderen en een uitweg te vinden uit de ingewikkelde dilemma’s.

“ Juist in tijden van nood moeten grondrechten onze burgerlijke vrijheden waarborgen ”

Bij de besluitvorming over coronamaatregelen zijn grondrechten herhaaldelijk zonder duidelijk doel of voorwaarden opgeschort, met instemming van het parlement. Daarmee begeeft het parlement zich op een hellend vlak, dat veel politici lijken te onderschatten. Juist in tijden van nood moeten grondrechten onze burgerlijke vrijheden waarborgen; in voorspoedige tijden komen ze namelijk niet snel in het geding.

Wie die grondrechten opschort, levert de liberale democratie over aan bestuurlijke willekeur. Grondrechten zijn het morele fundament van onze samenleving, dat de ruimte schept voor verschillende perspectieven; bijvoorbeeld over de vraag of er inderdaad sprake is van een noodtoestand. Als je daaraan tornt, stort het bouwwerk van die samenleving in.

Het is dan ook betreurenswaardig dat zo veel van onze medeburgers, ook ter linkerzijde, grondrechten eerder lijken te zien als het behang dan als het fundament van onze samenleving. Zij lijken niet in de maatregelen mee te gaan uit sociale of morele overwegingen, maar vooral uit angst en praktisch belang. Zij willen gewoon weer door met hun leven, wat best begrijpelijk is, maar ook enigszins kortzichtig.

Wij vonden invoering van het CTB al onaanvaardbaar. Omdat alleen ongevaccineerden zich moesten laten testen, leidde dat tot medische discriminatie – we zouden geen ander woord daarvoor weten. Het zou zowel eerlijker als medisch effectiever zijn als iedereen zich zou laten testen, wat de ChristenUnie als alternatief heeft voorgesteld.

De uitbreiding van het CTB tot de werkvloer en de invoering van een 2G-maatregel (waarbij zelfs een negatief testresultaat niet meer als toegangsbewijs geaccepteerd zal worden), zullen de samenleving nog verder verdelen en het onderlinge wantrouwen voeden. En als de ondercapaciteit in de zorg werkelijk het probleem is, waarom heeft de overheid die zorg dan helemaal niet uitgebreid? Daar had zij immers meer dan twintig maanden de tijd voor.

De blik moet niet vernauwd tot al dan niet verlossende vaccins, maar verruimd naar de systeemfouten in ons zorgstelsel dat bij een gewone griepgolf al overbelast raakt. De discussie zou niet moeten gaan over cijfers en grafieken maar over de waarden volgens welke wij met elkaar samen willen leven. Binnen die discussie moet ruimte zijn voor benaderingen die niet ten koste gaan van grondrechten en waarbij andersdenkende medeburgers niet worden uitgesloten.

Een eerdere versie van dit opiniestuk verscheen op 11 november 2021 in dagblad Trouw met de titel Met een coronapas op het werk verandert drang in dwang

Reacties

18 november 21

Dhr. Bernard Smedema (niet gecontroleerd)

Zeer juiste conclusie

Laten we hopen dat de Groenlinks fractie dan ook de daad bij het woord voert, en zich tegen de 2G maatregel maar vooral ook tegen uitbreiding
van 3G (niet-essentiele winkels en werkvloer) keert. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

19 november 21

Erik de Wit (niet gecontroleerd)

helaas

https://nos.nl/artikel/2406155-kamer-stemt-in-met-coronapas-voor-niet-essentiele-winkels

Interessant artikel, maar helaas, Groenlinks heeft al ingestemd met coronapas voor niet-essentiële winkels

18 november 21

Heike (niet gecontroleerd)

Helpt logica tegen een fundamenteel onlogisch systeem?

Ik ben het zo eens met dit helder geschreven stuk. Mocht de logica een plek krijgen in de politieke besluitvorming, moeten ze deze conclusies toch erkennen en daarop acteren?! Ik hoop dat dit geluid zichtbaar wordt in de (linkse) politiek zodat wordt gestreden tegen discriminatie en dwang. Ik dank jullie voor dit geluid. 

18 november 21

Jack Thiesen (niet gecontroleerd)

Artikel van 16/11/21 'De coronapas is een rechtsstaatsgreep'

16/11/21 De coronapas is een rechtsstaatsgreep (Platform bescherming burgerrechten) https://platformburgerrechten.nl/2021/11/16/de-coronapas-is-een-rechtstaatsgreep/

18 november 21

L. J. P. Veerman (niet gecontroleerd)

Een goed artikel

Waarom stemt GL dan voor 2G?

18 november 21

Paul (niet gecontroleerd)

Coronamaatregelen

Een goed uitgewerkt en genuanceerd artikel. Dit is waarover het debat (eindelijk) moet gaan. Vooral de argumentatie rond de Grondwet snijdt hout. Wetten zijn er meestal niet voor 'goede' tijden, maar voor als de nood aan de man is. Dan voel je als burger of je in een rechtstaat leeft. De Grondwet is er om de burger tegen de overheid te beschermen. Miljoenen Nederlanders zoeken nu die bescherming. Zij die het virus vrezen hadden verwacht dat de zorg met grote prioriteit zou zijn uitgebreid. Dat gebeurde niet, tot op de dag van vandaag. Nederland is sinds 1995 met 2 miljoen mensen gegroeid. Toch is door jarenlange bezuinigingen het aantal ziekenhuizen en bedden jaar na jaar teruggelopen. Dan weet je, eens komt er een situatie dat de boel vastloopt. Geef eindelijk de 'verboden' medicaties vrij, laat de Grondrechten met rust en investeer nu eindelijk weer in de zorg.

18 november 21

G. van der Ende (niet gecontroleerd)

Vaccinatiedwang.

He he. EINDELIJK. Beter laat dan nooit.

18 november 21

Hildr Behrens-… (niet gecontroleerd)

JA ♡

Dank, dank, dank, voor het herstellen van mijn vertrouwen in GL. En nu ook deze lijn in de besluitvorming doortrekken!

18 november 21

G.van der Ende (niet gecontroleerd)

Stop de vaccinatiedwang

Ik ben blij te vernemen dat groen links ook tegen vaccinatiedwang en de q.r code is.

18 november 21

Jon Roosingh (niet gecontroleerd)

2G

Ik ben al verbijsterd hoever GL het zich allemaal laat welgevallen. Eindelijk eens een ander geluid. Dit zie je al aankomen en is het niet GL zelf dan houdt PvdA ze wel in het zadel. Natuurlijk geen grondwet verruiming. Ik dacht bij de noodwet al die gaat misbruikt worden. Ik maak me erg zorgen over wat er gaande is in de Tweede Kamer waar links kritische onderwerpen en vragen niet stelt, pakt rechts het op. En dat is pas erg. Graag veel meer kritische vragen en aanpak van alternatieve geneesmiddelen die in vele praktijken, ook internationaal, laten zien wat mogelijk is. Ik mis inventiviteit, creativiteit en de leeuw in de bek kijken. Het is niet voor het eerst dat rechts oppakt wat links laat liggen. Zo bestaat er geen links en rechts meer. Best verwarrend en misschien wel heel hard nodig. Dat kan ik niet overzien.

18 november 21

Tom Peetoom (niet gecontroleerd)

Applaus

Ik ben geen Groen Links fan maar ben blij dat Groen Links nu eindelijk opkomt voor de grondrechten en democratie. 

23 november 21

Friedemann Römhild (niet gecontroleerd)

was het maar waar ....

Één Groen Links lid komt op voor grondrechten en democratie. De partij heeft steeds voor allerlei ongrondwettelijke, onbewezen en uiteindelijk ineffectieve maatregelen gestemd.

18 november 21

Marije Sijbolts (niet gecontroleerd)

Hoopgevend

Het doet mij deugd eindelijk eens van een van de politieke partijen die ik ooit vertrouwde deze kritische informatie te lezen. De laatste maanden is er door onze regering gretig een heel enge weg ingeslagen, waar mensenrechten en eigen invulling van gezond leven volledig ondergeschikt zijn aan het beperken van coronabesmettingen en ontoelaatbare vaccinatiedwang (zeker naar de kinderen toe!). Ik hoop van harte dat jullie, en andere partijen in de oppositie, vanaf nu gaan vechten voor een meer menswaardige oplossing van het probleem. Een weg die mensen voldoende vrijheid geeft om hun leven vorm te geven zoals dat bij ze past. 3G, maar zeker 2G zullen desastreus uitpakken voor de gehele bevolking en de volksgezondheid. Na bijna 2 jaar lockdowns, verregaande beperkingen in onze privésfeer, en draconische maatregelen zitten we nog altijd diep in de ellende. De maatregelen en het vaccineren van de gehele bevolking werken dus niet. Het wordt het nu tijd voor een echt gezonde visie op gezondheid, grote investeringen in de zorg en uitvoerbare, nuttige maatregelen bij seizoensgebonden infectieziekten.

18 november 21

Roald Knol (niet gecontroleerd)

We zijn het niet vaak eens

GroenLinks staat normaal ver af van mijn denk- en belevingswereld. Het voelt dan ook wrang dat deze analyse van het probleem, welke overigens haarscherp neergezet is, uit deze hoek moet komen en niet van de partijen die beweren dat zij liberaal zijn. Het steekt mij meer en meer dat juist deze partijen enkel liberaal zijn voor het grote geld en een gigantische totalitaire controle drang lijken te hebben over de burger, die ook nog eens keer op keer de rekening gepresenteerd krijgt. Ik stem al jaren niet meer op deze "liberalen" maar blijkbaar blijven mensen in hun sprookjes geloven. Ik hoop voor ons allen dat er een kentering komt.

18 november 21

Annoniem (niet gecontroleerd)

Goed verhaal. Ik deel de…

Goed verhaal. Ik deel de mening van
dhr Smedema. Ik hoop dat de GL fractie
dit ook leest en tot een inzicht komt dat 2G 
niet de uitweg is. De focus moet liggen hoe
De zorg capaciteit kan worden vergroot.
Met een vergrijzende bevolking wordt zorg
Capaciteit belangrijker. 

18 november 21

Jelle de Jong (niet gecontroleerd)

GroenLinks stemt op 18 nov in met CTB in niet essentiële winkels

Goed artikel maar ik hoor net dat GL mee gaat in de tweedeling van de maatschappij. Waar gaat dit heen? En waar gaat mijn stem heen? Ik denk niet meer naar GroenLinks.... :-(

18 november 21

Lars Ratering (niet gecontroleerd)

Prachtige uiteenzetting,…

Prachtige uiteenzetting, waarbij ik met name herken dat mensen in mijn omgeving alles in de strijd gooien (qua argumenten) om hun vinkje en toegang te houden.
De stok en de wortel; nog steeds een bedroefd recept.

18 november 21

Marianne Kranenkamp (niet gecontroleerd)

Coronapas

Wanneer begint de oppositie over vroegbehandeling ter voorkoming van mortaliteit en ziekenhuisopnames? Het is mogelijk.

18 november 21

Deborah (niet gecontroleerd)

CTB

Wat een ontzettend goed geschreven stuk, Chapeau!

18 november 21

Carolien Bierkens (niet gecontroleerd)

Vaccinatie sluit besmetting…

Vaccinatie sluit besmetting niet uit, maar de coronapas sluit mensen uit. Zo’n samenleving willen we niet in Nederland 

18 november 21

Bert van Baar (niet gecontroleerd)

Noodwet

Doe dan net als Duitsland deze week, de noodwet zodanig uitschakelen dat alle democratische rechten zoals ze in de grondwet staan, volledig tot hun recht komen. Volgens ‘De Geest van de Wet’ en niet ‘Volgens de Letter’

19 november 21

Isa (niet gecontroleerd)

Nu nog daad bij het woord

Wat een goed stuk en ben het helemaal eens dat de grondrechten het fundament zijn van onze samenleving. Dit moeten we bewaken.
Met lede ogen zie ik hoe onze jeugd ten onder gaan aan deze dwang. Vooral nu toch wel blijkt dat het vaccin matig werkt en transmissie niet voorkomt snap ik deze dwang om te vaccineren helemaal niet meer. Ook gezien het toch wel risico’s oplevert, zoals hartproblemen en menstruatie klachten. Dat moeten we toch ook serieus nemen.
Het stemt mij treurig allemaal.

Volgens mij zou het goed zijn om de focus te leggen op de getroffen groep (ouderen/zwakkeren) en idd zou iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten dragen om bij klachten te testen en thuis te blijven. En misschien zou iedereen een restje kunnen doen alvorens ze bij ouderen/kwetsbaren op bezoek gaan. 

In ieder geval een fijn stuk om te lezen. Ik hoop dat jullie partij deze wijsheden in hun besluit meenemen en zich gaat richten op menselijkere maatregelen die ook naar andere oplossingen gaat zoeken

19 november 21

Désiré (niet gecontroleerd)

Mondkapsuitzondering

Wat in dit artikel vergeten wordt is de uitzondering mondkapjesplicht. Als we het gaan hebben over medische geheimhouding en discriminatie en schenden van mensen rechten

Er geldt een uitzondering voor mensen met een fysieke of psychsiche beperkingen/stoornissen die hierdoor geen mondkapje kunnen dragen. Hiervoor kan een eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht gedownload worden van de site van de Rijksoverheid. Deze schriftelijke verklaring moet worden ingevuld door de desbetreffende persoon en er moet 'bewijs' worden bijgevoegd. Dit bewijs kan geen schriftelijke verklaring zijn van een arts, artsen mogen dit niet afgeven aan patiënten. De persoon moet dus iets uit het eigen dossier opvissen.. bewijs dat je bij een arts of psycholoog loopt en/of bewijs van de ziekte of stoornis. Dit mag je dan aan wildvreemden laten zien zoals de kapper, de fysiotherapeut, winkel of OV personeel. Verder worden er kritische vragen gesteld, bijvoorbeeld over je trauma's of je even wil gaan uitleggen wat er dan met je gebeurd. Hierbij wordt erg uit gegaan van het eigen subjectieve oordeel. De ander moet je 'geloven' of het geïndiceerd vinden dat geen mondkapje wordt gedragen. Vaak speelt wantrouwen, dus het 'overtuigen' is een opgave an sich. Stel je eens voor: daar sta je dan een kassière te overtuigen dat je echt getraumatiseerd bent.

Wat nog het meest wringt is de 'je bent schuldig tot het tegendeel bewezen is houding' of zelfs totale weigering van de verklaring. kwetsbare mensen krijgen te maken met wantrouwen en discriminatie. Officieel gezien valt het weigeren van iemand die een beperking heeft en geen mondkapje kan dragen hieronder. Het is dan ook verboden bij de wet. Diensten (instellingen, winkels ect.) Mogen iemand niet zomaar weigeren die geen mondkapje draagt. Ik hoop dat u begrijpt hoe beschadigend het is om steeds trauma's te moeten uitleggen, te moeten verantwoorden en verdedigen en geweigerd te worden op basis van een ziekte, stoornis of beperking. Geweigerd te worden omdat je geen mondkapje kan dragen omdat het je bijvoorbeeld doet denken aan die keer dat je misbruikt werd en je hoofd in een kussen werd geduwd. Of van het gevoel van 'dwang' in paniek raakt.

En.. het gevoel vernederd te worden, onopgeleid personeel krijgt een blik in jouw dossier en privé. Mag beoordelen en aanspreken zonder enige kennis van zaken. Vraagt zelfs onder het toeziend oog van je kinderen of mede klanten of je het even wil uitleggen. In eerste instantie kan het zo zijn dat je vooral vijandig wordt benaderd 'je moet een mondkapje op' of 'zo'n papier van het RIVM kan ik niks mee' en als je dan verder gaat uitleggen 'kan me niks schelen mondkapje op'. Mocht je gaan huilen, dat werkt niet. Boos worden is uit den boze.. dus ja daar sta je dan machteloos.

Is het echt zo moeilijk om gewoon even te vragen: Mag ik uw verklaring? En dat de vernedering tot daar aan toe blijft? Is het echt zo moeilijk om empathisch en menselijk te zijn? Kan de overheid niet een officieel pasje maken voor deze mensen? Zodat zij zonder reden van opgaaf naar binnen kunnen? Mogen zij ook leven?

Ik ga graag in gesprek hoe dit anders moet. De gevolgen kunnen fors zijn zoals #hertraumatisering en verergering/ontwikkeling van #psychischeproblemen en zelfs uitsluiting en isolatie. De reacties van anderen op mensen die geen mondkapje kunnen dragen komen in de richting van #psychischgeweld en vallen onder #discriminatie. Daarnaast heeft personeel die de verklaring controleert geen enkele kennis van bv #psychose #autismespectrumstoornis #wettelijkeregels en zaken als #lonklachten en #PTSS en de reacties die hierbij horen of kennis om te bepalen of iets wel of niet passend is. Mocht je te maken krijgen met #discriminatie op basis van #handicap of #beperking kan je dit melden bij een #discriminatiemeldpunt bij jouw in de buurt. Samen krijgen we corona onder controle maar dan moet er wel een samen zijn. Het moet niet nodig zijn om een discussie te voeren en te bewijzen om enkel je haar te laten knippen bij de kapper. Of een afspraak van de fysiotherapeut om vervolgens drie dagen vast te zitten in #herbelevingen. #STOP.

19 november 21

Job de Haan (niet gecontroleerd)

CTB

Hier is geen speld, laat staan een injectienaald tussen te krijgen.

19 november 21

Robert Vernooy (niet gecontroleerd)

Intolerantie

Ik hoorde net dat een lokale fractievoorzitter van Groen Links als volgt had gereageerd op ons artikel: "Aiaiai. Er staat echt heel veel in dit artikel waarmee ik het erg oneens ben. Jezelf niet vaccineren brengt de volksgezondheid in gevaar en vooral de gezondheid van zwakkere mensen. Jezelf intolerant opstellen daartegen (bijv. met 2G) vind ik dus rechtvaardig." Ik had niet gedacht dat ik ooit zou meemaken dat extreemrechts opkomt voor de grondrechten en dat iemand van Groen Links onverdraagzaamheid rechtvaardig noemt.

19 november 21

Marcel Kaekebeke (niet gecontroleerd)

NOOD BREEKT GRONDRECHT?

Laten we hopen dat deze conclusie post vat in de 2e Kamer, en dat men tot inkeer komt. Laten we ons niet begeven op dit hellend vlak.

19 november 21

M. Lourens (niet gecontroleerd)

Duizendmaal dank voor het…

Duizendmaal dank voor het schrijven
en publiceren van dit artikel. 

19 november 21

Frans van der … (niet gecontroleerd)

Vaccinatie dwang

Dit artikel getuigt van gezond verstand!

20 november 21

Peter Voorn (niet gecontroleerd)

2G, 3G, QR schijnveilig, anti Grondwet

Heldere analyse waar GL fractie hopelijk goed naar luistert en om zet in kritischer stemgedrag. Eerdt daden; Eerder zal ik ook niet terugkeren.  
Luister ook eens naar Jona Walk en Mark Gommers die verklaart tegenstander is van vaccinatieplicht ook in de Zorg.
Wens jullie wijsheid,
Groet Peter Voorn

20 november 21

Pieter Boonstra (niet gecontroleerd)

Nood breekt Grondrecht....

https://twitter.com/irenriquecortes/status/1462016276075790338?s=28 Rutte onder ede; wanneer het om politieke redenen uitkomt schuif ik de Wet opzij.
GL heeft ingestemd met de Spoedwet en met veel maatregelen van Rutte c.s. Sindsdien ben ik zwaar teleurgesteld in wat vroeger Links genoemd werd maar gewoon Rechts beleid uitvoert.
Het nieuwe normaal is kennelijk dat partijen als FvD en PVV nu opkomen voor onze vrijheden en rechten.
Ik voel me al sinds vorig jaar niet meer beschermd door de Grondwet, de 2de en 1ste Kamer. Alles wordt geregeld in achterkamertjes voor eigen politiek gewin.
HCQ en Ivermectine (wat een Nobelprijs heeft gewonnen!) zijn al 50 jaar als generiek medicijn succesvol op de markt. De empirische resultaten waren uitstekend maar toch steunt GL om deze medicijnen in de ban te doen i.p.v. verder onderzoek. Waarom; wettelijk is geregeld dat wanneer er 1ste lijns medicijnen zijn experimentle vaccins niet toegepast mogen worden
Mondmaskers werken niet, is een teken van onderdrukking en vernedering. 1.5 meter werkt niet. Binnen blijven werkt niet en overal is GL het mee eens. Niet 1 keer gehoord van GL over een gezonde levensstijl, suikertax, vetttax om de voorverpakte en bewerkte rotzooi in supermarkten onaantrekkelijk te maken . Nee hoor we verhogen de BTW met 50% op verse groente. We houden de fastfood ketens open en sluiten de horeca waar je een gezonde hap kunt kopen.
Een zeer matig en eenzijdig artikel voor een 'wetenschappelijk' bureau. Ik kan nog wel 10 bladzijden volschrijven onderbouwd met vele artikelen, video's etc. waarom het hier gaat over totale controle en al sinds het begin niet over Volksgezondheid

21 november 21

Martijntje Smi… (niet gecontroleerd)

Veel dank voor de vele (positieve!) reacties

Als auteurs zijn wij blij verrast met alle reacties en danken wij iedereen voor de moeite om in de pen te klimmen over dit ook wat ons betreft dringende vraagstuk.
Uit alle adhesiebetuigingen maken we op dat er ook bij veel andere leden van GroenLinks een groeiend ongemak heerst over de koers van de partij.
De TweedeKamerfractie van Groenlinks heeft tot twee keer toe tegen de invoering van de coronapas gestemd, en heeft nu afgelopen week toch ingestemd met de uitbreiding ervan in het 2G systeem - iets wat op ons inconsequent overkomt. Wij hopen net als veel andere briefschrijvers dat onze kritische positie doordringt tot de fractie, en dat zij in dit grote vraagstuk haar koers zal afstemmen op Groenlinkse uitgangspunten van de de noodzaak van sociale cohesie, het afwijzen van repressie en een autoritaire overheid, de noodzaak het grondrecht van mensen juist in crises te beschermen, en de huidige koers zal heroverwegen.

24 november 21

Kirsten van den Berg (niet gecontroleerd)

Opluchting

Heel blij met dit artikel, en heel fijn dat er ook vanuit een linkser perspectief kritisch geluid is tegen huidig beleid. Ik wens de kamerleden komende dagen veel sterkte TEGEN de voorstellen die nu op tafel liggen te stemmen. 

26 november 21

John Hontelez (niet gecontroleerd)

2G is nu een must

We zijn nu twee weken verder en de noodtoestand is duidelijk zichtbaar. De zorg waarschuwt dat code zwart er aan komt. Kankeroperaties worden weer uitgesteld, het personeel in de ziekenhuizen werkt staat onder grote druk. Natuurlijk is dat mede het gevolg van bezuinigingen door vorige regeringen, dat is helemaal waar. Maar met die constatering lossen we het acute probleem niet op. We moeten nu kiezen: gaan we de testsamenleving in die de Groenlinks fractie voorstelt, een samenleving waar we ons leven laten bepalen door het virus, of zetten we door met vaccinatie, zodat we het virus kunnen terugdringen tot een probleem vergelijkbaar met de griep. Wat mij betreft: vaccinatie. En daarom is het 2G voorstel van de regering een goed voorstel. Het bouwt een uitzondering in voor mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, en dat is terecht. Maar het geeft een duidelijk signaal aan degenen die zich niet durven of willen vaccineren: het is echt nodig om als samenleving verder te kunnen, en het is veilig. Als je niet gevaccineerd bent loop je veel meer risico in het ziekenhuis te belanden. Met het 2G systeem neemt de kans af dat je besmet wordt, en dat is ook een maatschappelijk belang.
Het 1G alternatief waar de GroenLinks fractie voor pleit geeft een verkeerd signaal: voor deelname aan de 1G samenleving is vaccinatie niet belangrijk. Terwijl de overheid juist zou moeten uitstralen: vaccinatie is het fundament, het is belangrijk voor het individu én de samenleving.
Worden op deze manier grondrechten van mensen geschaad? Dat hangt er maar van af wat je onder grondrechten verstaat. We eisen ook van mensen om alleen achter het stuur te kruipen als ze een rijbewijs hebben. Omdat we het risico op ongelukken willen verminderen. Mensen blijven met 2G bovendien het recht hebben om zich niet te laten vaccineren. Alleen zijn ze dan niet overal meer welkom. Het is tijdelijk (hopelijk) en simpel op te lossen door vaccinatie.
Natuurlijk is 2G niet hét antwoord. Het moet gecombineerd worden met afstandhouden, mondkapjes, hygiëne, thuiswerken, etc. Waar 3G werkt is dat te prefereren. Maar in de huidige situatie moet in mijn ogen GroenLinks een knoop durven doorhakken en voor de samenleving als geheel kiezen en 2G steunen