Nieuwe Helling

Onderwerpen in deze Helling:

Steeds meer mensen leven een onzeker bestaan. Precaire levensomstandigheden zie je in verschillende bevolkingsgroepen. Het woord precariteit - bestaansonzekerheid - heeft hier en daar al tot politieke actie geleidt. Is het precariaat het nieuwe proletariaat?

In een veelgeprezen land als Duitsland zie je dat het economisch goed gaat, o.a. omdat de lonen laag gehouden worden. Dit leidt wel tot een toename van de kloof tussen arm en rijk en tot werkende armen in het land zelf, en tot verhoging van de export, waardoor Duitsland profiteert, maar andere landen van de eurozone hun producten niet meer kwijt raken en daardoor juist minder inkomsten hebben. Hun economie gaat dus omlaag. Een van de onderwerpen van de Duitse verkiezingen op 22 september was de invoering van het minimumloon, dat Duitsland nog steeds niet kent.

Wat is het eigenlijk het minimum dat een mens nodig heeft om van te leven? Het sociaal minimum is overal verschillend, afhankelijk van de context. Maar meestal bepaalt het geld hoe hoog of laag het is. Moet het niet veel meer gaan over capaciteiten en mogelijkheden van mensen om te participeren in de samenleving, dan alleen over hun financiën? 

En waarom wordt zelden de vraag gesteld naar een maximum? Bekend is dat boven een bepaalde grens meer geld niet meer gelukkiger maakt. Het gaat wel ten koste van mensen die van dat geld nog wel veel gelukkiger zouden kunnen worden. Wordt het niet tijd voor een sociaal maximum?

Dit en meer in dit nummer. Klik hier voor inhoudsopgave en artikelen.