Cover publicatie Werk aan de winkel

Werk aan de winkel

In onze publicatie Werk aan de Winkel doen we een reeks aanbevelingen hoe dit nieuwe beleid eruit zou moeten zien.

Centraal staat het recht op werk dat iedere Nederlander volgens ons zou moeten krijgen. Werk is cruciaal voor ons welbevinden. Als jij wil werken moet de overheid je daarbij actief ondersteunen. Mocht deze ondersteuning niet genoeg zijn om aan het werk te komen dan moet de overheid je betaald werk garanderen. Bijvoorbeeld door je een basisbaan aan te bieden.

Extra investeringen in begeleiding, scholing en loonkostensubsidies zijn niet voldoende voor een daadwerkelijk eerlijk en effectief beleid. Deze investeringen zijn alleen effectief als de ondersteuning die je krijgt aansluit op jouw persoonlijke motivatie en mogelijkheden. Dit vereist een andere benadering van uitkeringsgerechtigden dan nu vaak gebruikelijk is. Het vereist vertrouwen van ambtenaren en een bereidheid om mensen zelf mee te laten praten over hun ondersteuning.

De komende jaren ligt er een grote opgave voor de politiek op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Eerlijk en effectief beleid vereist toewijding en daadkracht. In onze bundel Werk aan de winkel staat hoe deze opgave de komende jaren kan worden verwezenlijkt.   

MEER INFORMATIE

Ons onderzoek stopt niet met de publicatie van deze bundel. We zijn hard op zoek naar concrete praktijkvoorbeelden van een eerlijker en effectiever arbeidsmarktbeleid. Werk jij momenteel lokaal aan nieuwe voorstellen of heb je recente praktijkvoorbeelden? We horen het graag en denken graag met je mee!

Neem contact op met projectleider Hans Rodenburg. 

ONDERZOEK & PUBLICATIES

Bekijk het overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken.