Mensen maken technologie, maar technologie maakt ook de mens. Technologische innovaties veranderen ons leven, onze maatschappij en zelfs onze ethiek. Daarom kunnen we de ontwikkeling van nieuwe technologie niet overlaten aan ingenieurs en managers. Welke besluiten mogen door algoritmen genomen worden, in plaats van door mensen? Van wie zijn de gegevens die door slimme sensoren op straat verzameld worden? Vertrouwen we de zorg voor ouderen toe aan robots? Die vragen gaan ons allemaal aan. Nieuwe technologie vereist publiek debat en democratische sturing.

Veel gemeenten willen smart cities worden, koplopers in het grootschalig gebruik van data en slimme informatietechnologie. Vaak gaat het om technologie die kan waarnemen, besluiten nemen en handelen: van sensoren tot algoritmen en robots. Voor lokale politici is het niet zo gemakkelijk om bij te houden welke technologie er in en door hun gemeente wordt ingezet, laat staan om de voor- en nadelen af te wegen voordat de technologie een voldongen feit is.

Omslagfoto van het Handvest voor de Slimme Stad van het wetenschappelijk bureau

Handvest voor de Slimme Stad

Technologie sturen op basis van waarden

Slimme technologie biedt kansen om de levenskwaliteit in steden te verhogen, hun ecologische voetafdruk te verkleinen en nieuwe vormen van gemeengoed te scheppen, maar brengt ook risico’s met zich mee voor persoonlijke vrijheden en sociale rechtvaardigheid. Een slimme stad mag dan ook geen doel op zich zijn. Dataverzameling en kunstmatige intelligentie moeten worden gestuurd door waarden.

In het Handvest voor de Slimme Stad staan de waarden democratie, verbondenheid, menselijke waardigheid, privacy, duurzaamheid en gelijkheid centraal. Lokale politici en betrokken burgers die deze waarden delen, kunnen de beginselen uit het Handvest benutten om een geïnformeerd moreel oordeel te vellen over technologische vernieuwingen in hun gemeente.

A Charter for the Smart City

Van het handvest is ook een Engelse versie gemaakt, in samenwerking met de Green European Foundation. Lees, download of bestel A Charter for the Smart City.

Coverafbeelding van A Charter for the Smart City

MEER INFORMATIE

Neem contact op met projectleider Richard Wouters. 

ONDERZOEK & PUBLICATIES

Bekijk het overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken.