Het Handvest is dankzij de Green European Foundation ook in het Engels, Frans, Duits en Tsjechisch verschenen. Zie A Charter for the Smart City.

Artikelen

A charter for a smart city
artikel Lokaal

Video: Er staan waarden op het spel in de slimme stad

Als sensoren en algoritmes waken over het welzijn van alleenwonende ouderen, hoeven zorgwerkers minder vaak bij hen langs te komen. Maar wat als ouderen vooral...

16 feb 2021

Lees meer
Illustratie van gebouwen met daarboven slimme componenten, zoals mobiele telefoons en ‘the internet of things’
artikel Lokaal

Denk mee: wat maakt een stad slim?

Van wie zijn de data die door sensoren worden verzameld in de stad? Welke besluiten mogen genomen worden door algoritmen? Vertrouwen we de zorg voor ouderen toe...

28 mrt 2020

Lees meer
Smart grids
artikel Energie

Video: Smart grids moeten eerlijk zijn

Slimme stroomnetten kunnen de overgang naar een groene energievoorziening versnellen. Maar ze zijn niet vanzelf eerlijk, transparant en privacyvriendelijk. Hoe...

10 jul 2020

Lees meer
citizen scoring
artikel Rechtstaat

Video: een risicoscore tussen 0 en 100 voor elk kind

Steeds meer gemeenten voeden algoritmen met grote hoeveelheden persoonsgegevens om voorspellingen te doen over hun burgers. De Engelse stad Bristol geeft elk...

25 jun 2020

Lees meer
Illustratie: verbinding door technologie
artikel Mobiliteit

Met een app in de hand door het ganse land

Mobility as a Service (MaaS) – letterlijk: mobiliteit als een dienst – is een veelbelovende, slimme technologie die (stedelijk) verkeer in goede banen kan...

10 jan 2020

Lees meer
Illustratie over veiligheid en technologie
artikel Economie

Van slimme camera’s tot schimmige profilering

Slimme technologie kan de veiligheid van burgers vergroten, maar ook ondermijnen. Veiligheid omvat namelijk niet alleen de bescherming van lijf en goed, maar...

03 dec 2019

Lees meer
Zorgrobot van Tinybots
artikel Technologie

Slimme zorg begint bij menselijk contact

Technologie wordt vaak gezien als dé oplossing voor het toenemende personeelstekort in de zorg. Het risico bestaat daarbij dat technologie een doel op zich...

13 jun 2019

Lees meer
Letters die het woord 'archief' vormen
artikel Technologie

Smart city: begin met fatsoenlijke ICT

Het smart city-concept klinkt veelbelovend. Overheidstaken kunnen we sneller, goedkoper en efficiënter uitvoeren dankzij digitale technologie. Maar het leven...

18 dec 2018

Lees meer
Letters die het woord 'technologie' vormen
artikel Economie

Slimme algoritmen in het sociale domein: zeven politieke lessen

Gaat uw kind spijbelen? Komt uw buurman in de schulden? Wordt uw buurt crimineler? Dankzij slimme algoritmen kan de overheid dit steeds vaker voorspellen...

03 jul 2018

Lees meer
Illustratie van een beveiligingscamera onder een loep door Nuno Pinta da Cruz
artikel Groen

Technologie is politiek

Technologie is noch een natuurkracht, noch een serviele dienaar van de mens. Technologie is een vorm van macht, die we gedeeltelijk naar onze hand kunnen zetten...

21 nov 2019

Lees meer

Onderzoek Technologie

Dit dossier is onderdeel van het onderzoek Technologie.