Groene Gasten #3

? Podcast Groene gasten #3

In de podcast Groene Gasten gesprekken met denkers en doeners die de wereld eerlijker en duurzamer maken. Bouwen in bestaande wijken is niet alleen veel duurzamer, maar gaat ook nog eens een stuk sneller dan bouwen in het weiland.

Tienpuntenplan

Aan het einde van het gesprek krijgt Reimar von Meding de vraag: stel, je wordt minister in het eerste kabinet-Klaver. Wat ga je in je eerste honderd dagen doen? Hij presenteerde toen het volgende tienpuntenplan:

  1. Maak van de woningmarkt een woon-markt. Of noem het gewoon weer volkshuisvesting. Oftewel: niet de woning, het vastgoedobject, centraal, maar het wonen, de mens.
  2. Werk schaarste tegen door keihard anticyclisch beleid te voeren. Doe principieel altijd het tegendeel van wat je op dat moment geadviseerd wordt.
  3. Haal alle prijsopdrijvende prikkels weg zoals startersleningen en hypotheekrenteaftrek.
  4. Bouw harde eisen in voor opknappen, renoveren, verbeteren (en richt daar dan je prikkels op).
  5. Verruim de doelgroep voor sociale huurwoningen, en doe dat liefst op regionale basis (zoals in Parijs).
  6. Voer beleid dat het afvloeien van sociale woningen onmogelijk maakt (geen uitponden en soortgelijke constructies meer).
  7. Voer een bovengrens huur in, gerelateerd aan de oppervlakte van de woning.
  8. Richt je beleid op a.) betaalbaarheid en b.) doorstroming.
  9. Stimuleer de transformatie van wijken, vergelijkbaar met ISV-middelen.
  10. Kijk naar Nederland als geheel en voorkom daarmee uitwassen zoals 'mainportbeleid'.

Reacties

07 juni 21

Claudia Fouser…

Pleiten voor de Moestuinen

Moestuinen zijn een noodzaak in de stad Rotterdam-Zuid.

Er staan veel bedrijfspanden leeg, verbouw ze tot woningen s.v.p.

Geen projectmakelaar, maar de ingezetenen moeten uiteindelijk de beslissing nemen, in overleg met de gemeente.

Reactie toevoegen