Recensie

Ze kijkt op een andere manier naar vragen over werk en werkloosheid, de crisis en de relatie tussen markt en overheid. Wie op zoek is naar een economie en samenleving die gebaseerd is op veerkracht, die dus bestand is tegen de schokken waardoor er nu steeds crises ontstaan die veel mensen de grond onder hun voeten vandaan halen, doet er goed met De Rijk deze fundamentele vraag te stellen: wat wordt er eigenlijk bedoeld als mensen zeggen dat iets ‘goed voor de economie’ is? Is wat goed is voor de economie ook goed voor een rechtvaardige en duurzame samenleving? Het dichterbij brengen van een economie die in evenwicht is met ecologie, begint met deze vragen aan het huidige bestel. Van harte aanbevolen.

Mirjam de Rijk. 51 mythes over wat goed zou zijn voor de economie. Amsterdam: Nieuw Amsterdam: 2015.