Startpunt is een artikel van Vlaamse ecologist Dirk Holemans uit de Helling van 2011 – we publiceren dit artikel in dit nummer in verkorte vorm opnieuw. Holemans legt de nadruk op de veerkrachtigheid van ecologische en sociale systemen, waarbij onder meer geldt: hoe complexer, gelaagder en diverser, hoe veerkrachtiger. Maar er zijn meer definities: er lijkt sprake van een regelrechte strijd om de interpretatie van veerkracht. Die strijd is ook in deze Helling zichtbaar.

Jef Peeters stelt dat er morele en politieke principes aan gekoppeld moeten worden, wil het begrip geen lege container blijven. Volgens Vanderveen en Faber wijst het begrip ‘veerkracht’ wel degelijk in een bepaalde politieke richting. Ook schrijven ze dat veerkracht tegenover kwetsbaarheid staat. Menswetenschappers als Schuhmann en Ghorashi benadrukken juist de waarde van kwetsbare mensen.

Verder in dit nummer: een interview met de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart, het project Kunstkameraden, de presentatie van de kunstmanifestatie Hacking Habitat en Marius de Geus over voorzorg versus veerkracht.