Recensie

Leidende principes zijn hierbij internationale sociale rechtvaardigheid, intergenerationele rechtvaardigheid en actieve participatie en inspraak. Vervolgens zijn er heel diverse bijdragen met titels als ‘Ecologisch burgerschap’ en ‘Zeven generaties ver: duurzame ontwikkeling en de kunst van het ver(der) kijken’.

Peeters constateert een tekort aan ecologisch bewustzijn in het sociaal werk en suggereert meer aandacht voor community building, empowerment en een combinatie van persoonlijke en maatschappelijke veerkracht. De samenhang van het geheel is niet altijd even sterk, maar als poging om een ecologisch begrip als veerkracht ook te koppelen aan het sociale domein is het een waardevolle bijdrage.

J. Peeters (red.) Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie. Berchem: EPO 2015.